Participanții la proces care vor exercita drepturile procedurare în abuziv vor fi sancționați de către instanța de judecată cu amendă judiciară. Aceasta va putea ajunge până la 2.500 de lei. Art. 61 din Codul de procedură civilă a fost completat cu alin. (3) care prevede amendarea participanților la proces. Modificările urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit modificărilor efectuate, la alineatul (1), cuvintele ”Părțile sunt obligate” au fost substituite cu cuvintele ”Participanții la proces sunt obligați”. La fel, alin. (2) a fost rescris și spune că în caz de folosire cu rea-credinţă a drepturilor procedurale, instanța judecătorească, la cererea părţii interesate, obligă partea vinovată să repare prejudiciul cauzat. Modificări au fost efectuate și la art. 85, care se referă la scutirile de taxă de stat. Mai exact, alin. (1) lit. a) a fost completat la final cu următoarea prevedere:
  • privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în procese civile anterioare, indiferent de calitatea procesuală în respectivele procese.
Prin urmare, de taxa de stat pentru judecarea pricinilor civile se vor scuti reclamanții în acțiunile privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în procese civile anterioare, indiferent de calitatea procesuală în respectivele procese.