Persoanele care candidează la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă pot începe pregătirile pentru examen. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat tematica acestuia. Astfel, candidații trebuie să studieze aproape 300 de subiecte din domeniile dreptului penal, dreptului procesual penal, precum din domeniul drepturilor omului. Lista subiectelor poate fi accesată aici. Examenul este susţinut în două etape:
  • proba scrisă, care constă în întocmirea a câte două acte procedurale în baza soluţionării unor cauze concrete;
  • probă orală, candidatul va răspunde la câte un subiect din fiecare domeniu/disciplină.
Potrivit Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, persoanele care nu au absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător sau de procuror din cadrul INJ, şi au vechimea în muncă de cel puțin 5 ani, pot candida la funcţia de procuror cu condiţia susţinerii unui examen în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă se organizează de INJ concomitent cu examenul de absolvire a cursurilor de formare iniţială de către audienţii Institutului şi se susţine în faţa aceleaşi Comisii pentru examenele de absolvire. Legea cu privire la Procuratură prevede că persoana, care nu a absolvit cursurile de formare inițială a procurorilor din cadrul INJ, poate candida la funcția de procuror dacă are o vechime de cel puțin 5 ani în funcțiile de procuror sau judecător în instanțele judecătorești naționale sau internaționale, de ofițer de urmărire penală, de avocat, de Avocat al Poporului, de consultant al procurorului, de asistent judiciar în instanța de judecată. De asemenea, pot candida persoanele care au activat în funcțiile de specialitate juridică din aparatul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Procurorilor, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiției, al Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Național Anticorupție, al Serviciului Vamal sau în funcția de profesor titular de drept în instituțiile de învățământ superior acreditate.