Autor: Olga Burea, avocat stagiar, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Un actor important în procesul de insolvabilitate reprezintă administratorul, în cadrul procedurii de restructurare, și lichidatorulîn cadrul procedurii falimentului. Atribuțiile și drepturile administratorului/lichidatorului sunt reglementate în Legea insolvabilității și în Legea cu privire la administratorii autorizați. Nu le vom enumera, doar că este important să reținem că acțiunile acestuia urmează a fi orientate spre întreprinderea tuturor măsurilor legale pentru executarea cât mai eficientă a creanțelor creditorilor. Dacă administratorul/lichidatorul nu respectă atribuțiile ce-i revin sau încălcă normele legale, atunci trebuie să cunoaștem că legiuitorul a prevăzut posibilitatea destituirii administratorului/lichidatorului. Astfel, destituirea poate avea loc:
 • la cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor, a administrației publice centrale de specialitate sau autorităților administrației publice locale;
 • din oficiu - instanța de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din motive întemeiate.
Pentru ca administratorul/lichidatorul să fie destituit din funcție, urmează să argumentați exact temeiul încălcat de către administrator/lichidator. Drept motive pot fi:
 • neîndeplinirea condițiilor privind indicatorii de performanță;
 • depășirea sau nerespectarea atribuțiilor ce îi revin prin prezenta lege, încălcarea legislației;
 • existența unui conflict de interese cu orice parte în proces;
 • incidența prevederilor de incompatibilitate și/sau a restricțiilor prevăzute de lege;
 • se află în procedură de lichidare sau de insolvabilitate.
Odată înaintată cererea, aceasta va fi examinată de către instanța de insolvabilitate care a numit administratorul/lichidatorul. Mai exact, cea care examinează cauza de insolvabilitate. În urma examinării și audierii administratorului/lichidatorului, instanța va emite o încheiere fie de admitere sau respingere a cererii. În cazul destituirii, instanța va numi un alt administrator/lichidator la propunerea organelor creditorilor sau în mod aleatoriu din lista administratorilor/lichidatorilor.  Încheierea emisă se supune recursului fie de administrator/lichidator (în situația admiterii), fie de membru organului creditorului sau de orice de creditor (în situația respingerii cererii). Totodată, trebuie să cunoașteți că în cazul destituirii administratorul/lichidatorul este obligat să prezinte raportul cu privire la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile. În caz de neprezentare, instanța va aplica un avertisment sau, în final, o amendă în mărime de 30.000 de lei. Suplimentar, este necesar să știți că administratorii autorizați pot fi trași la răspundere disciplinară pentru încălcarea obligațiilor profesionale și/sau a Codului deontologic al administratorului autorizat. Mai detaliat consultați Legea 161/2014. În cazul apariției unei abateri disciplinare sesizați Ministerul Justiției al Republicii Moldova, care va instrumenta cazul. În cazul constatării abaterii disciplinare, administratorului autorizat i se poate aplica una din sancțiunile disciplinare prevăzute de lege (de exemplu: avertisment, amendă, suspendarea activității și retragerea autorizației de activitate). Dincolo de răspundere disciplinară, administratorul/lichidatorul poartă răspundere contravențională și penală. Drept sursă de informare în ceea ce privește situațiile de acest gen, vă recomandăm  să consultați:
 • Cauza nr. 2rci- 17/18 din 7.02.2018 - cererea creditorului SRL ”Cupotrul Fermecat” privind  intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul  ÎI ”Diacon T.N.”;
 • Cauza nr. 2rci-18/18 din 31.01.18 - ÎM ”Utilaj Agro Sere” SRL Bolotnicov Oleg privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul ÎM ”Utilaj Agro Sere” SRL;
 • Cauza nr. 2rc-857/17 din 27.12.2017-  SRL ”Smirtrans” Leonid Smirnov privind destituirea administratorului insolvabilității SRL ”Smirtrans”;
 • Cauza nr. 2rc-333/17 din 12.05.17 - cererea lui Gheorghe Baciu privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Nectar Expo”.