Angajatorii vor trebui să prezinte carnetele de muncă pentru a fi scanate de Casa Națională de Asigurare Sociale (CNAS), începând cu luna mai. Potrivit unui comunicat de presă, emis de Confederația Națională a Patronatului (CNPM), urmează să fie scanate în special carnetele care au fost emise până în anul 1999. În acest mod, autoritatea planifică să-și completeze baza de date existentă cu informații suplimentare referitoare la perioadele respective. Acest lucru ar permite deținerea de către CNAS a informației complete și stabilirea drepturilor sociale prin cereri expediate online. Mai exact, Casa propune ca angajatorii să predea carnetele de muncă pentru a fi scanate. În perioada în care documentele vor fi la CNAS, angajatorul va fi absolvit de responsabilitatea administrativă pentru neeliberarea carnetelor de muncă în termenul prevăzut de legislația muncii. Casa va restitui carnetele de muncă angajatorilor conform actelor de primire-predare. Ulterior, aceștia la rândul lor le vor înapoia sub semnătură salariaților. Documentele care nu vor fi recepționate de titulari vor fi predate arhivei naționale. CNAS ar putea demara procedura la începutul lunii mai și planifică să o finalizeze până la sfârșitul anului. CNPM a atras atenția la subiectul privind accesul la baza de date a CNAS, ținând cont de faptul că angajatorii sunt obligați să calculeze unele drepturi sociale bazate pe stagiul de muncă inclusiv realizat la alți angajatori (incapacitatea temporară de muncă, etc.), prin prezentarea extrasului din cont sau acces online. Totodată, autotitățile au anunțat că intenționezea să creeze și alte platforme electronice care vor viza concediile de maternitate/îngrijire a copilului, incapacitate temporară de muncă etc, care vor fi preluate de CNAS integral, ceea ce va scuti angajatorul de efort. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale urmează să prezinte, în perioada următoare, pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind mecanismul de excludere a carnetelor de muncă din uz. Amintim că, carnetele de muncă urmează a fi excluse din uz de la începutul anului viitor.