Persoanele interesate de a avea calitatea de arbitru în domeniu proprietății intelectuale pot depune cerere de înscriere în Lista arbitrilor. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a dat startul înscrierii. Cei interesați pot depune cererea dacă întrunesc următoarele condiții:
 • are o experiență profesională de cel puţin trei ani în domeniul proprietății intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu și/sau în domeniul dreptului, precum și posedă certificat de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • cunoaşte limba de stat;
 • a dat consimţământul privind îndeplinirea atribuţiilor de arbitru în cadrul Arbitrajului specializat;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu deține o funcție al cărei statut este incompatibil cu calitatea de arbitru, potrivit legii.
Cererea și documentele confirmative se vor depune la sediul AGEPI, conform formularului-tip aprobat, până în data de 30 martie. Ulterior, persoanele care vor îndeplini condiţiile specificate, vor fi înscrise în ordine alfabetică în Lista arbitrilor. Arbitrajul specializat în domeniul proprietății intelectuale reprezintă un o structură permanentă pe lângă AGEPI, învestit cu funcția de soluționare a litigiilor care apar între persoanele fizice și/sau juridice în domeniul proprietății intelectuale, vizând următoarele aspecte:
 • calitatea de autor;
 • raporturile dintre coautori;
 • prioritatea;
 • raporturile dintre autorul obiectului de proprietate intelectuală creat în exercițiul atribuțiilor de serviciu și angajator referitoare la modul de remunerare, dreptul de depunere a cererii și cuantumul remunerației;
 • eliberarea titlului de protecție;
 • drepturile exclusive;
 • gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe vizând cuantumul remunerației și alte condiții de acordare a licențelor;
 • raporturile privind transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • alte aspecte din domeniul proprietății intelectuale.
Orice detalii și informații pot fi solicitate la numărul de telefon 022-400-625. Anterior, într-un interviu pentru BizLaw, directorul-general adjunct al AGEPI, Andrei Popa, a explicat cum va funcționa arbitrajul în domeniul proprietății intelectuale.