Un executor judecătoresc a fost sancționat disciplinar și nu va putea activa o jumătate de an pentru că a vândut apartamentul unui debitor, fără să îl anunțe. Un bărbat s-a plâns Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești că a rămas fără locuință pentru o datorie de aproximativ 40 de mii de lei. Acesta susține că nu a fost informat că bunul a fost scos la licitație, dar nici despre faptul că s-a dispus efectuarea evaluării bunului. Avocatul bărbatului a declarat că la materialele procedurii de executare nu sunt acte relevante care să justifice prețul estimat al bunului supus evaluării. Potrivit acestuia, specialiștii ar fi făcut evaluarea în baza unor fotografii ale gardului. De asemenea, acesta a mai declarat că apartamentul a fost vândut la un preț derizoriu de numai 17 mii de euro, pe când valoarea acestuia ar fi fost mult mai mare. La rândul său, executorul susține că debitorul a fost informat despre toate acțiunile întreprinse. Mai mult decât atât, debitorul împreună cu avocatul său au fost și în instanța de judecată, așa că erau la curent cu materialele din dosar. Examinând documentele prezentate de executor, Colegiul disciplinar a constatat că lipsesc dovezile că executorul ar fi informat debitorul despre sechestrarea, evaluarea și scoaterea la licitație a bunului imobil. Membrii Colegiului au constatat că debitorul și avocatul său au văzut materiale din dosarul de executare abia în data de 31 octombrie, pe când licitația de vânzare a bunului imobil, ce aparținea cu drept de proprietate debitorului, a avut loc în data de 19 septembrie. Plenul Colegiului a ajuns la concluzia că debitorul nu a fost înștiințat în scris despre rezultatul evaluării bunului expus la licitație publică, fiind astfel lipsit de posibilitatea legală de a apela la un evaluator, în cazul în care nu ar fi fost de acord cu valoarea determinată. În hotărârea colegiului se mai menționează că executorul judecătoresc este obligat să dea dovadă de o înaltă cultură în activitatea profesională şi să fie imparţial. De asemenea, acesta trebuie să explice părților, participanților la procedura de executare și clientului consecințele juridice ale acțiunilor exercitate de el. Executorul judecătoresc trebuie să asigure părților și participanților procedurii de executare acces egal la informația cu privire la procedura de executare, precum și la informația cu privire la vânzarea bunurilor, în conformitate cu prevederile legale. Astfel, ținând cont de natura abaterilor disciplinare constatate în raport cu gravitatea urmărilor produse, precum și faptul că executorul judecătoresc a mai fost cercetat disciplinar în cauze anterioare, Colegiul a considerat că acesta trebuie sancționat și să-i fie suspendată activitatea pe un termen de șase luni.