Un bărbat a primit despăgubiri după ce a cumpărat un iaurt cu termenul de valabilitate expirat. Acesta s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva unei rețele de magazine din Capitală, prin care a cerut încasarea din contul sumei de 38,30 lei drept valoarea iaurtului, prejudiciu material în suma de 17,80 lei, penalitate de 344,70 lei și prejudiciu moral în sumă de 9.000 de lei. În motivarea acţiunii, reclamantul a indicat că a cumpărat iaurtul pentru care a achitat 38,80 lei. Acesta mai spune că imediat a depistat că termenul de valabilitate al produsului era expirat. A depus o cerere în condica de reclamaţii, prin care a solicitat restituirea contravalorii produsului şi repararea prejudiciului cauzat. Însă, contravaloarea produsului nu i-a fost restituită şi nici nu i-a fost reparat prejudiciul cauzat, deşi pârâtul și-a recunoscut vinovăția. Prin hotărârea instanței de fond cererea a fost admisă parțial. S-a încasat din contul magazinului suma de 38,80 lei drept prejudiciu material, penalitatea de 344,70 lei și prejudiciul moral de 5.000 de lei. Reclamantul a depus apel și a cerut încasarea sumei totale cerute drept prejudiciu moral. Și magazinul a depus cerere de apel, prin care a solicitat emitere a unei noi hotărâri prin care să fie respinse cerințele reclamantului cu privire la încasarea prejudiciului moral și a penalității. Ambele cereri de apel au fost, însă, respinse. Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie