Agenția pentru Supraveghere Tehnică vrea să uniformizeze criteriile în baza cărora sunt identificate întreprinderile care urmează să fie verificate. Astfel, pe lângă criteriile specifice pentru fiecare dintre cele trei domenii, a fost elaborat proiectul Metodologiei de planificare a activităților de control de stat în domeniile de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Conform proiectului, criteriile de risc sunt stabilite conform competențelor Agenției, tipului raporturilor şi valorilor sociale pe care le apără, respectiv prejudiciilor ce urmează a fi evitate. Criteriile de risc selectate respectă următoarele principii:
 • sunt relevante scopului activității Agenției;
 • acoperă toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de Agenție şi, în mod special, sunt relevante activității agentului economic şi/sau bunurilor utilizate/produse de acestea;
 • sunt bazate pe informație certă, veridică şi accesibilă;
 • sunt raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc.
Reieșind din faptul că există deja o practică privind planificarea controalelor în domeniile Agenției, se propune stabilirea a trei criterii de risc obligatorii, și anume:
 • perioada în care agentul economic controlat desfășoară activitatea supusă controlului;
 • data efectuării ultimului control;
 • încălcările anterioare.
Totodată, se propun câteva criterii de risc specifice utilizate pentru planificarea controlului într-un domeniu concret. De exemplu, pentru domeniul supravegherea pieței privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase, care este un domeniu nou pentru Agenție, se propun două criterii: gradul de risc care îl prezintă produsul și rezultatele monitorizării grupelor de produse care țin de competența Agenției. Potrivit proiectului, în urma evaluării, în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, agenții economici sunt listaţi, iar în vârful clasamentului sunt plasaţi cei care au obţinut punctajul maxim (1000 de unităţi). Agenţii economici din vârful clasamentului sunt asociaţi cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuşi controlului în mod prioritar. În baza clasamentului, Agenția întocmește proiectul planului de controale, pe care îl expediază spre înregistrare Cancelariei de Stat, în modul şi în termenele stabilite de lege. Amintim că, Agenția pentru Supraveghere Tehnică a fost creată prin fuziunea a trei structuri de control: Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecția de Stat în Construcții și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim. Agenția este responsabilă de asigurarea implementării politicii statului în următoarele domeniile de competență:
 • siguranţa obiectelor industriale periculoase;
 • construcții şi urbanism;
 • supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase;
 • siguranţa antiincendiară şi protecţia civilă;
 • siguranţa ocupațională;
 • geodezie şi cartografie.