Codul muncii va fi completat cu un nou articol – 1851 Garanții în caz de concedieri colective. În același timp, termenul ”reducerea în masă a locurilor de muncă” va dispărea și va fi înlocuit cu ”concedieri colective”. Un proiect de modificare a Codului muncii va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit noilor prevederi propuse, concedierile colective sunt concedierile efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului, dacă numărul lor constituie, într-o perioadă de 30 de zile:
  • cel puțin 10 salariați în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin de 100 de salariați;
  • cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 100, dar nu mai mult de 300 de salariați;
  • cel puțin 30 de salariați în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 300 de salariați.
Prin urmare, angajatorul, care intenționează să facă concedieri colective, va avea mai multe obligații. Printre acestea sunt:
  • să informeze în scris despre apropiatele concedieri reprezentanții salariaților din unitate, indicând motivele și perioada concedierilor, numărul și categoriile salariaților pasibili de concediere și alte informații relevante, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor de lichidare sau reducere prevăzute la art. 88 al Codului muncii;
  • să trimită, în același termen, agenției pentru ocuparea forței de muncă o notificare care să cuprindă informația cu privire la concedieri remisă reprezentanților salariaților, precum și orice alte informații utile;
  • să transmită o copie a notificării reprezentanților salariaților, care pot prezenta eventuale observații agenției pentru ocuparea forței de muncă;
  • să inițieze consultări cu reprezentanții salariaților privind posibilitățile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaților afectați, precum și de a atenua consecințele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaților concediați;
  • să ofere reprezentanților salariaților, în cadrul consultărilor, toate informațiile utile disponibile, pentru a le permite să formuleze propuneri constructive;
  • dacă la unitate nu există nici sindicate, nici reprezentanți aleși ai salariaților, să aducă la cunoștința salariaților informația privind viitoarele concedieri printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii, precum şi, după caz, prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice.
Dacă modificările propuse vor fi aprobate, Agenția pentru ocuparea forței de muncă va avea misiunea de a căuta soluții de depășire a problemelor provocate de concedierile colective. Instituția va acorda asistență, împreună cu angajatorul și reprezentanții salariaților, pentru încadrarea în câmpul muncii a salariaților ce urmează a fi concediați.