Întreprinderile mari vor fi obligate să efectueze auditul energetic sau să implementeze sisteme de gestionare a energiei care includ auditul energetic. Prevederea este inclusă în noua Lege cu privire la eficiența energetică, aprobată de Guvern. Potrivit documentului, auditul va fi obligatoriu la fiecare patru ani. Întreprinderile mari sunt cele care au un număr mediu scriptic anual de peste 249 de salariaţi, cu sumă anuală a veniturilor din vânzări de peste 50 milioane de lei şi cu valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ce depăşeşte 50 milioane de lei. Primul audit energetic va fi efectuat până în data de 5 noiembrie 2018. Totodată, auditul se propune a fi obligatoriu pentru proiectele de eficienţă energetică finanţate din bugetul de stat sau din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale și proiectele de eficienţă energetică finanţate de autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice. Auditul energetic nu este obligatoriu pentru întreprinderile mici şi mijlocii, Documentul mai prevede și instituirea ”schemelor de obligaţii de eficienţă energetică”, de care sunt vizate 62 de întreprinderi identificate, dintre care:
  • 25 importatori de petrol şi motorină;
  • 11 importatori de gaz lichefiat;
  • 3 distribuitori de energie electrică;
  • 23 distribuitori de gaze naturale.
Părţile obligate vor achita anual contribuții egale cu suma cheltuielilor necesare pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică menite să asigure economiile anuale obligatorii. Mai mult ca atât, proiectul prevede și renovarea clădirilor autorităţilor publice centrale, în volum ce ar corespunde 1% din suprafața acestora, anual. Obligația vizează doar clădirile autorităţilor centrale, care trebuie să demonstreze un rol exemplar în implementarea Legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor și anual să renoveze 1% din suprafața clădirilor încălzite și/sau răcite, deținute de autorități cu o suprafață de peste 500 m2. Sumele ce urmează a fi transferate către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice pentru realizarea investițiilor în renovarea clădirilor vor fi determinate în dependenţă de tipul clădirii, volumele de lucru ce urmează a fi realizate şi suprafaţa totală necesar de a fi renovată.