Liberarea sub control judiciar sau pe cauțiune va putea fi dispusă, în cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, pe o durată maximă ce nu va putea depăși 12 luni. În cazul infracțiunilor cu o gravitate sporită se propune ca durata maximă a măsurii să nu poată depăși 24 de luni. În prezent, legea nu prevede un termen de aplicare a măsurilor. Guvernul va examina, în ședința de astăzi, un proiect de modificarea și completarea Codului de procedură penală. Potrivit documentului, majorarea duratei maxime de aplicare a liberării provizorii sub control judiciar sau pe cauțiune pentru anumite categorii de infracțiuni, are drept scop oferirea posibilității de a recurge la măsuri cu un nivel minim de ingerință în drepturile și libertățile persoanei. Astfel, art. 191 va fi completat cu noi prevederi și anume: ”controlul judiciar privind necesitatea menținerii măsurii liberării provizorii se realizează periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile, de către instanța de judecată sau după caz, de către judecătorul de instrucție, care a dispus măsura sau în lipsa acestuia, de către judecătorul de instrucție desemnat în modul stabilit de lege. Măsura liberării provizorii sub control judiciar poate fi dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative persoanei care este învinuită, inculpată de săvârşirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani, sau 24 luni pentru persoana care este învinuită, inculpată de săvârşirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 5 ani”. Totodată, sunt propuse completări și în partea ce ține de eliberarea pe cauțiune. Pe lângă prevederile actuale, art. 192 va mai prevedea că ”necesitatea menținerii măsurii liberării provizorii pe cauțiune se verifică periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile, de către instanța de judecată sau după caz, de către judecătorul de instrucție care a dispus măsura sau, în lipsa acestuia de către judecătorul de instrucție desemnat în modul stabilit de lege. Măsura liberării provizorii pe cauțiune poate fi dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative persoanei care este învinuită, inculpată de săvârşirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani, respectiv 24 luni pentru persoana care este învinuită, inculpată de săvârşirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 5 ani”.