Martorii în procesele de judecată vor fi audiați prin intermediul videoconferințelor. Acest lucru se va întâmpla în cazul în care aceștia nu se vor putea prezenta în sala de sedință. Articolul 216 din Codul de procedură civilă a fost modificat și completat cu un nou aliniat. Astfel, noul aliniat, (11), spune că audierea martorului are loc în sala de şedinţă. În cazul imposibilităţii de a se prezenta în şedinţă, la cererea participanţilor, a martorului sau din oficiu, instanţa poate dispune audierea martorului prin intermediul videoconferinţei. În cazul în care martorul se va afla peste hotare, audierea prin intermediul videoconferinței se va face la sediul misiunii diplomatice a Republicii Moldova. În cazul în care acesta se va afla în țară, audierea se va face din biroul notarial, al organelor de probaţiune sau biroul executorului judecătoresc. În cazul martorilor care execută pedeapsa în penitenciarele din Republica Moldova, audierea prin intermediul videoconferinței se va face din instituția penitenciară în care execută pedeapsa. Dacă persoana care urmează să fie audiată va fi internată în spital și nu se va putea deplasa, audierea se va face din sediul instituției medicale, dacă acestea va dispune de mijloace tehnice corespunzătoare, cu verificarea identității martorului. În același timp, alin. (6) care prevedea că martorul audiat rămâne în sala de şedinţă până la încheierea dezbaterilor judiciare, dacă instanţa nu va permite retragerea lui în sală, a fost expus într-o nouă redacție. Astfel, după audiere, martorul va părăsi sala de ședințe, dacă instanţa nu va decide altfel. Mai mult, dacă până la efectuarea modificărilor depozițiile martorilor se consemnau în procesul-verbal, acum, după ce vor fi publicate modificările în Monitorul Oficial, audierea martorului se va înregistra audio și, după caz, video, cu anexarea suportului digital al înregistrării declarațiilor la materialele dosarului, fapt despre care se fac consemnări în procesul-verbal al ședinței.