În cazul în care se va constata că o persoană a fost documentată cu permis de conducere cu încălcarea normelor în vigoare, a prezentat informaţii frauduloase sau documentele prezentate conţin divergenţe sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice, permisul de conducere va fi anulat. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier a fost modificat și completat de Guvern. Astfel, în cazul în care se constată că o persoană a obţinut calificativul ”Admis” şi, după caz, a fost documentat cu permis de conducere cu încălcarea normelor în vigoare, prin mijloace frauduloase sau cu încălcarea prevederilor instrucțiunilor prevăzute în regulament, permisul de conducere se anulează. Metodele frauduloase vor fi constatate de către personalul de monitorizare a procedurii de examinare, de către Comisia special instituită prin ordinul directorului Agenției Servicii Publice (ASP), de către structurile de drept în ordinea stabilită, precum şi de către entitățile judiciare în cadrul examinării cazurilor respective. La anularea dreptului de a conduce vehicule şi a permisului de conducere, pe numele persoanei respective, în baza de date a sistemului informaţional de stat ”Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” se vor face menţiunile necesare. Comisia instituită prin ordinul directorului ASP examinează situațiile de fraudare a examenului pentru obținerea permisului de conducer, pentru a aprecia dacă în cadrul examenului:
  • examinatorul comunică candidatului examinat răspunsurile corecte la testul teoretic;
  • candidatul examinat este ajutat de o altă persoană la susţinerea probei teoretice, sau utilizează careva aparataj tehnic în acest sens;
  • ignorarea de către examinator a încălcărilor în tehnica conducerii autovehiculelor, comise de către candidatul examinat pe parcursul examinării practice;
  • ignorarea de către examinator a incapacităţii candidatului examinat de a exercita unele exerciţii de conducere obligatorii în cadrul examenului practic;
  • neîndeplinirea de către candidatul examinat a programului de examinare la general, atât în condiţii de poligon, cât şi în condiţii de traseu;
  • ignorarea de către examinator a încălcărilor Regulamentului circulaţiei rutiere comise de către candidatul examinat;
  • ignorarea de către examinator a implicării sale la evitarea unui pericol comis din vina candidatului examinat (cu excepția cazurilor când pericolul respectiv este cauzat de către alţi participanţi la trafic, sau în cazul când situaţia rutieră dificilă impune acest lucru);
  • examinatorul acordă ajutor candidatului examinat în conducerea autovehiculul de examinare prin preluarea volanului şi/sau accesarea comenzilor duble și/sau instruire verbală;
  • examinatorul indică candidatului efectuarea unor provocări şi manevre care ar încălca regulile de circulaţie sau semnalizarea rutieră.
Comisia instituită prin ordinul directorului ASP, în urma examinării materialelor, acumulate stabilește dacă acțiunile respective conțin semnele unui act de corupție sau o faptă ilegală. Materialele respective se transmit instituțiilor de drept pentru luarea deciziei în baza căreia ASP anulează sau nu permisul de conducere. De asemenea, comisia va trebui să stabilească dacă acțiunile examinatorului contravin instrucțiunilor prevăzute în Regulament și constituie abateri disciplinare comise de colaboratorii ASP. Materialele se remit subdiviziunii ASP responsabile pentru desfășurarea anchetei de serviciu, iar comisia stabilește dacă au fost sau nu încălcate regulile de desfășurare a examenului și decide dacă anulează sau nu a permisului de conducere. Totodată, comisia va trebui să constate dacă acțiunile candidatului contravin regulamentului şi, respectiv, să ia decizia de anulare sau nu a permisului de conducere. Comisia pentru examinarea posibilelor situații de fraudare a examenului va utiliza sistemele informaționale deținute de ASP și ale altor autorități. Decizia comisiei se aduce la cunoștință cetățeanului în termen de 5 zile și poate fi contestată în ordinea stabilită de legislație. Permisul anulat urmează a fi predat de către cetățean ASP la demersul acesteia în termen de 30 de zile calendaristice din data înștiințării. În cazul nepredării în termenul stabilit a permisului de conducere anulat, subdiviziunea competentă a MAI va ridica permisul.