”Moldova IT Park” și-a început activitatea pe 1 ianuarie 2018 și are deja peste 90 de rezidenți. Asta în condițiile în care Biroul Național de Statistică a raportat că în anul 2016, în Republica Moldova, activau aproximativ 1.100 de întreprinderi în domeniul tehnologiei informației. Adică în mai puțin de două luni, circa 10% din totalul companiilor s-au înregistrat în primul parc virtual IT din țara noastră. Despre activitatea parcului, beneficiile rezidenților, dar și despre provocările cu care se confruntă companiile IT din Republica Moldova am discutat cu Sergiu Voitovschii, administrator al ”Moldova IT Park”. BizLaw: Dle Voitovschii, interesul sporit din partea companiilor IT pentru parc este cauzat de faptul că acest proiect era așteptat pe piața din Republica Moldova, era ceva vital pentru aceste companii sau este un ”trend” în rândul antreprenorilor din domeniu, o dorință de a risca, de a încerca ceva nou? Sergiu Voitovschii: Este mai mult decât un ”trend”, este un proiect care a fost așteptat. Parcul a fost instituit de Guvern la inițiativa a 15 companii din domeniul IT, membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC).
Vreau să menționez că scopul principal al ”Moldova IT Park” este de a crea o platformă organizațională, un set de mecanisme și facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei IT, susținerea startup-urilor, companiilor mici și mijlocii din industria tehnologiei informației.
Crearea noilor locuri de muncă, atragerea investițiilor, atât locale, cât și străine, dar și desfășurarea genurilor de activitate care creează produse cu o înaltă valoare adăugată sunt la fel printre obiectivele de bază. Pentru aceasta, Guvernul Republicii Moldova a promovat modificarea a șase acte normative în domeniul fiscal, în domeniul asigurărilor sociale și medicale obligatorii, pentru a aduce aceste acte în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. BizLaw: Cum anume statutul de rezident al parcului IT ajută companiile să se dezvolte? Sergiu Voitovschii: Potrivit Legii cu privire la parcurile IT, una dintre facilitățile acordate de stat rezidenților parcului constă în aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% din veniturile din vânzări.
Acest impozit oferă companiilor posibilitatea să acumuleze economii, din care vor avea posibilitatea să angajeze specialiști înalt calificați în domeniul IT, să închirieze un spațiu mai mare, schimbări care pot ajuta la dezvoltarea afacerii.
BizLaw: La modul practic, cum se aplică această impozitare unică de 7%? Cui și când compania transferă banii necesari pentru achitarea impozitelor? Sergiu Voitovschii: Impozitul unic se achită integral la bugetul de stat lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor. Ulterior, se repartizează în conformitate cu prevederile art.14 din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Rezidenţii parcului pentru tehnologia informaţiei, care dispun de subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică), calculează şi achită impozitul unic integral la bugetul de stat conform adresei juridice. Administrarea impozitului unic se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. În acest scop, administraţia parcului pentru tehnologia informaţiei prezintă Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind agenţii economici înregistraţi în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului. BizLaw: Fenomenul salariul în plic în rândul companiilor IT ar putea fi diminuat prin aplicarea acestui impozit unic? Sergiu Voitovschii: Desigur, fiindcă angajatorul are posibilitatea de a plăti un salariu mult mai mare, decât în regimul obișnuit de impozitare. Asta pentru că printre impozitele consolidate în acest impozit unic se regăsește și impozitul pe venit din salariu. BizLaw: Ce presupune activitatea parcului în regim virtual? Care sunt beneficiile pentru rezidenți? Sergiu Voitovschii: Este vorba despre o serie de avantaje firești.
Întrucât parcul rămâne o entitate virtuală, el nu necesită investiții în infrastructură, aspecte logistice și cheltuieli foarte mari, care să derive din întreținerea acestei infrastructuri. Iar faptul că aceste cheltuieli de întreținere sunt destul de mici, joacă un rol important la calcularea cotizațiilor de membru rezident.
BizLaw: Parcul IT este o soluție și pentru cei care prestează servicii IT în calitate freelanceri? Sergiu Voitovschii: Da, desigur. Moldova IT Park a fost creat în mod special pentru a susține start-up-urile și antreprenorii tineri, freelancerii, dar și companiile mici și mijlocii. BizLaw: Fiind rezident al parcului IT, companiile sunt supuse și controalelor de stat? Cum se aplică acestea? Sergiu Voitovschii: În calitatea de rezident al ”Moldova IT Park”, compania beneficiază de un regim simplificat de raportare către Serviciul Fiscal de Stat. Celelalte controale se efectuează în regim obișnuit. BizLaw: Durata minimă a contractului de rezident este de patru ani. Ce se întâmplă dacă peste un an sau doi compania nu-și mai dorește acest statut? Sergiu Voitovschii: Contractul se reziliază în baza unui acord adițional și compania revine din luna următoare în regim obișnuit de impozitare. Administraţia va informa, în termen de 15 zile, despre retragerea titlului de rezident al Parcului autorităţile administraţiei publice locale, organul fiscal, vamal, de asigurări sociale, de asigurări medicale, de statistică din circumscripţia în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului. BizLaw: Care este numărul maxim de rezidenți pe care îl poate avea un parc IT? Sergiu Voitovschii: Moldova IT Park poate găzdui virtual un număr nelimitat de rezidenți, atât din țară, cât și de peste hotare. Condiția este ca persoana fizică sau juridică să fie înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător, care desfășoară sau intenționează să desfășoare în calitate de rezident al parcul IT drept activitate principală una sau mai multe genuri de activitate prevăzute în art. 8 al Legii nr.77 din 21 aprilie 2016.
Procedura de obținere a calității de rezident este una foarte simplă: setul de documente necesare include o cerere în formă scrisă, în care se indică perioada pentru care dorește calitatea de rezident al parcului IT, genurile de activitate, pe care intenționează să le desfășoare.
De asemenea, se anexează copia extrasului din registrul persoanelor juridice și copia statutului companiei. BizLaw: Majoritatea companiilor rezidente au adresa juridică în municipiul Chișinău (din 95 de rezidenți, doar 4 sunt din afară mun. Chișinău). De ce din partea companiilor din teritoriu este un interes atât de scăzut? Sergiu Voitovschii: Este adevărat că majoritatea companiilor rezidente sunt din capitală, din simplu motiv că industria IT este concentrată, în prezent, în Capitală. Totuși, sunt companii și din nordul țării, de la Lipcani, dar și din alte regiuni, de la Cahul, Strășeni, Ialoveni. BizLaw: Investitorii străini și-au prezentat interesul față de activitatea parcului? Beneficiile oferite în prezent sunt suficient de motivante pentru a-i convinge să vină în Republica Moldova? Sergiu Voitovschii: Din reacțiile pozitive și rezultatele pe care le-am înregistrat până în acest moment, putem spune că sunt suficiente. Deja s-au înregistrat o serie de companii, întreprinderi cu capital străin și întreprinderi mixte. Lista completă a rezidenților poate fi ușor accesată pe site-ul oficial al ”Moldova IT Park”. BizLaw: Vă mulțumesc pentru timpul acordat și răspunsurile oferite!