Universitatea Agrară de Stat din Moldova a dat în judecată un birou de avocați, pentru că apărătorii nu au achitat chiria spațiului. Mai exact, reprezentanții Universității au indicat că gestionează bunuri imobile situate pe adresa bd. Gr. Vieru, iar în 2011 Biroul Asociat de Avocați ”Aslex” a încheiat contractul de locaţiune cu Universitatea, de la care au luat în chirie spaţiul nelocativ cu suprafaţa de 30 m2.

Reclamantul a precizat că plata pentru chiria anuală a fost stabilită în mărime de 25.574 lei (852,49 lei pentru m2/an). Chiria se achită lunar în rate eşalonate până în data de 30 a lunii următoare. Plăţile pentru serviciile comunale, energie electrică, telefon se achită lunar conform indicilor contoarelor, notelor de plată şi calculelor organizaţiilor respective. Totodată, contractul stipulează că în cazul neachitării plăţilor în termenele stabilite de contract se aplică penalităţi în mărime de 0,1% din suma plăţii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

Universitatea a mai precizat că, deși SRL ”Aslex” avea obligaţia să achite lunar plata pentru locaţiune şi pentru serviciile comunale, nu a respectat condiţiile contractului şi acumulat o datorie în sumă de 14.296 lei. În acest sens, pârâtul a fost somat să achite datoriile pentru locaţiune, însă somaţia a fost ignorată.

Astfel, Universitatea a solicitat încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Prin decizia instanței de fond acțiunea a fost admisă integral, a fost încasată datoria de  peste 14 mii de lei și cheltuielile de judecată de peste 400 de lei. Nefiind de acord, avocații au declarat apel și au mai solicitat repunerea în termenul de declarare a apelului, admiterea cererii de apel, casarea hotărârii instanței de fond. Prin încheierea Curţii de Apel Chișinău a fost respinsă cererea ca fiind depusă în afara termenului legal. Apărătorii au depus recurs, motivând că nu au fost înștiințați legal și nu au cunoscut despre existența litigiului. Curtea Supremă de Justiție a respins, însă, recursul și a menținut decizia Curții de Apel.