Proiectul prin care Ministerul Justiției vrea să facă schimb de imobile cu asociația condusă de avocatul Gheorghe Avornic conține riscuri de corupție și trebuie să fie modificat. Concluzia a parține experților anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție. Aceștia menționează că autorul inițiativei accentuează faptul că între bunurile, care urmează a fi schimbate, există o diferență de 2.244.420 lei. Mai exact, bunul statului este evaluat la un preț de 4.857.900 lei, iar bunul entității private are valoarea de 7.102.320 lei. Ministerul Justiției susține că diferența de preț nu va fi achitată, fapt ce justifică, din punct de vedere economic, realizarea schimbului cotei-părți a statului din bunul imobil neutilizabil aflat într-o stare nesatisfăcătoare. Experții menționează, însă, că în urma expertizei s-a stabilit faptul că suprafața imobilelor expuse schimbului, reieșind din valoarea procentuală, este invers proporțională valorilor bănești indicate în nota informativă. Astfel, se propune ca statul să transmită un bun imobil cu suprafața de 641 m2 în schimbul unui imobil, de pe aceeași adresă, cu suprafața de 251 m2. Astfel, imobilul statului are o suprafață de aproximativ 2,5 ori mai mare decât imobilului entității private. Respectiv, 1 m2 din imobilul statului valorează 7.578,6 lei, iar 1 m2 din imobilul ”Uniunii Societăților Tehnico-Științifice din Moldova” valorează 28.296,1 lei (adică de 3,7 ori mai scump decât bunul statului). În același timp, argumentarea economico-financiară nu elucidează acele aspecte care îi acordă bunului, ce urmează a fi obținut de stat, o valoare de 3,7 ori mai mare decât bunul care îl deține în prezent. Factorul de risc constă în faptul că diferiți subiecți au evaluat bunuri diferite, fiind incerte criteriile care au stat la baza evaluării și metodele de evaluare. Totodată, experții susțin că nu este clar faptul dacă ambele întreprinderi s-au condus de aceleași criterii și au acordat aceeași pondere caracteristicilor bunului, or, existența diferenței de 370% dintre valoarea a două bunuri amplasate în aceeași localitate, aceeași adresă impune o argumentare temeinică. În acest context, se constată că autorul nu a reflectat suficient în nota informativă necesitatea efectuării schimbului, prin prisma raportului dintre: cost-beneficiul aducerii imobilului statului în stare corespunzătoare și realizarea schimbului cu un imobil cu o suprafață mai mică de 2,5 ori decât cel deținut la moment. Experții au mai punctat faptul că autorul, explicând starea nesatisfăcătoare a bunului statului, nu a menționat care este starea bunului entității private cu care va realiza schimbul. În acest context, interesul statului de a obține un imobil dotat corespunzător, fără vicii materiale și juridice, în schimbul unui imobil cu vicii materiale, poate fi lezat. Amintim că, Ministerul Justiției propune schimbul cotei statului în mărime de 48,08% dintr-un bun imobil amplasat în municipiul Chișinău, pe adresa bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, pe cota-parte în mărime de 8% dintr-un bun imobil amplasat pe aceeași adresă și care aparține cu drept de proprietate Uniunii de persoane juridice ”Uniunea Societăților Tehnico-Științifice din Moldova”. Asociația este condusă de avocatul Gheorghe Avornic, tot el și rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, care își are sediul în acest imobil. Proiectul a fost prezentat pentru consultări publice la mijlocul lunii decembrie, iar ulterior a fost retras. În luna decembrie inițiativa a fost din nou propusă pentru consultări.