Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atenționează instanțele judecătorești să respecte prevederile Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe portalul naţional al instanţelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție. CSM susține că demersul are scopul de a eficientiza activitatea instanțelor judecătorești, de a asigura principiul transparenței în activitatea judecătorească și de a evita scăderea nivelului de încredere a cetățenilor în sistemul judecătoresc. Amintim că, Regulamentul a fost adoptat de CSM la sfârșitul anului trecut, dar unele instanțe continuă să depersonalizeze hotârârile și în părțile în care datele ar trebui să fie publice. Principalele prevederi ale Regulamentului se referă la faptul că la publicarea hotărârilor judecătorești, pe portalul național al instanţelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, numele părților la proces nu vor fi ascunse. În schimb, urmează a fi depersonalizate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele minorilor, patronimicul, locul şi data naşterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladie), rechizitele bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, și socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Totodată, nu trebuie să fie anonimizate în nici un caz informațiile despre instanță sau completul de judecată, grefier, procuror, agentul constatator, mediator, executorul judecătoresc, notar și avocat. De asemenea, nu trebuie să fie ascunse nici denumirile persoanelor juridice.