Taxa pentru înregistrarea actelor de constatare și atribuire a numărului unic de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a fost majorată de la 50 la 100 de lei. Regulamentul privind procedura de înregistrare de către UNEJ a actelor de constatare a faptelor şi stărilor de fapt și cerințele minime privind conținutul actului de constatare a fost modificat și completat. Varianta actualizată a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, executorul judecătoresc trebuie să remită, la adresa electronică comunicată de UNEJ, actul integral, scanat, cu solicitarea de înregistrare a acestuia, într-un termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la ziua finalizării actului de constatare. În varianta anterioară Regulamentul prevedea un termen de maxim trei zile. Remiterea actului de constatare spre înregistare după expirarea acestui termen atrage refuzul de înregistare a acestuia. Refuzul se face prin aplicarea inscripției ”Refuzat în înregistarare conform pct. 3 al Regulamentului” pe formularul de înregistrare și remiterea foii de titlu scanate la adresa electronică a executorului judecătoresc emitent. De asemenea, a fost modificat și termenul pentru achitarea taxei de înregistrare a actului de constatare. Astfel, taxa respectivă va fi inclusă în plata achitată executorului judecătoresc de către solicitantul serviciului și va fi transferată la contul UNEJ de către executorul judecătoresc în termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la data întocmirii actului. Anterior, executorii aveau la dispoziție petru zile pentru a face transferul. Conform modificărilor, UNEJ va asigura păstrarea actelor de constatare înregistrate pe o durată de cinci ani de la data înregistrării. Potrivit Codului de executare, la solicitarea persoanei interesate, executorul judecătoresc poate constata orice fapt şi stare de fapt, inclusiv în vederea executării încheierii de asigurare a probelor. Constatarea se face printr-un act care are forţă probantă. Faptele constatate prin actul întocmit de executorul judecătoresc pot fi  utilizate ca probe în procesul de  judecată. Ele nu necesită a fi probate suplimentar, fiind valabile până la proba contrară. La întocmirea actului de constatare, executorul judecătoresc va reflecta doar stările şi faptele prezente obiectiv, fără a formula concluzii şi aprecieri. Acesta este în drept să utilizeze mijloace tehnice. La constatarea faptelor şi a stărilor de fapt, executorul judecătoresc nu aplică măsurile de executare silită.