Persoanele fizice care prestează servicii și nu achită impozitele la stat pot fi trase la răspundere. Un cetățean din raionul Orhei a fost amendat pentru nedeclararea veniturilor obținute și obligat să achite în bugetul de stat o sumă de două ori mai mare. Serviciul Fiscal de Stat a stabilit drept o încălcare a legislației în vigoare din partea unei persoane fizice, care desfășura activitate de întreprinzător, fără a se înregista corespunzător. Astfel, Fisc a emis decizia de a încasa la bugetul de stat a impozitului pe venit pentru anul 2013 în sumă total de 48.664 de lei, suma majorării de întârziere în mărime în 2.111 de lei și o sancțiune fiscală în marime totală de 49.644 de lei. Constatarea a fost făcută în urma informațiilor oferite de către Poliția de Frontieră. Persoana fizică, nefiind înregistrată la organele înregistrării de stat, desfășura activitate de transporare a pasagerilor traseul Republica Moldova – Republica Cehă. Prin urmare, a obținut venituri ilicite în sumă totală de 295.682 de lei. De asemenea, persoana nu a depus declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2013, conform legislației în vigoare, eschivându-se de la calculul şi plata impozitului pe venit pentru anul 2013, în sumă totală de 48.644 de lei. Decizia Fiscului a fost atacată în judecată, reclamantul argumentând că aceasta a fost emisă contrar prevederilor legii și cu încălcarea procedurii. De asemenea, persoana a remarcat că statutul său de antreprenor este doar o presupunere. Judecătoria Orhei a calificat cererea drept una nefondată și a respins-o. Hotărârea primei instanțe a fost menținută ulterior de către Curtea de Apel Chișinău, dar și de către Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. Instanța de judecată a menționat că acţiunea de transportare a călătorilor de către recurent reprezintă o activitate de întreprinzător. Conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, activitatea de prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri, reprezintă antreprenoriat.