Societatea pe Acțiuni ”Franzeluța” a scos la vânzare active neutilizate la un preț inițial de 12 milioane de lei. Licitația cu strigare va fi organizată în data de 12 martie, prin intermediul companiei ”Imobil Industrial Grup” SRL. Activele neutilizate reprezintă seturi de utilaje și o linie de producere. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial. Participanţi la licitaţie pot fi persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, cetăţeni străini, persoane juridice şi fizice străine, apatrizi, asociaţii ale persoanelor enumerate. Condițiile de procurare a bunurilor prevăt că demontarea, împachetarea, transportarea și alte cheltuieli vor fi efectuate de către cumpărător din cont propriu. Doritorii de a participa la licitaţie trebuie să prezinte:
  • cererea în forma stabilită;
  • actul de identitate al cumpărătorului;
  • pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii;
  • actele constituante;
  • procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor (după caz);
  • actul bancar ce confirmă depunerea acontului de 10% din preţul iniţial de vânzare al obiectului.
Examinarea bunurilor este obligatorie și se face la locul amplasării lor prin coordonare prealabilă. Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice constituie 500 lei, pentru persoane juridice, cetăţeni străini şi apatrizi - 1000 lei și se transferă la contul ”Imobil Industrial Grup” SRL. Depunerea cererilor de participare se încheie cu o zi înainte de ziua licitaţiei.