Programul de stat ”Prima casă” presupune participarea a trei componente: tânărul, care dorește să accese un credit pentru procurarea primei locuințe, banca comercială, care va acorda creditul ipotecar și statul, care va garanta împrumutul oferit. Recent, ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a declarat că autoritățiile vor purta discuții individuale cu fiecare bancă comercială, pentru a asigura o implicare cât mai mare a acestora în program. Conform prevederilor Regulamentului de implementare a Programului de stat ”Prima casă”, pentru a putea deveni creditor în cadrul Programului, banca va înainta o cerere către Ministerul Finanțelor. Suplimentar se va anexa copia licenţei eliberate de Banca Națională a Moldovei, dar și confirmarea de la BNM că nu se află în una din următoarele circumstanțe:
  • i-a fost retrasă licență eliberată de Banca Națională conform prevederilor legale;
  • în privinţa acesteia a fost declanşată o procedură de rezoluţie de către Banca Naţională în temeiul art. 58 din Legea nr. 232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor;
  • i-au fost aplicate măsuri de supraveghere, prevăzute la art. 139 alin. (3) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, ce țin de interzicerea acordării creditelor.
Cererile băncilor de a participa la Programul de stat ”Prima casă” vor fi examinate în termen de cinci zile lucrătoare. Dacă banca va fi admisă în program, Ministerul Finanțelor va încheia un contract trilateral de colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și instituția financiară. Contractul trilateral va prevedea inclusiv modul de colaborare a părților în procesul de acordare a creditelor și garanțiilor, inclusiv va conține proiectul contractului-tip de credit pentru Programul de stat ”Prima casă”. În cazul în care pe parcursul implementării programului o bancă va ajunge în incapacitate de acordare în continuare a creditelor impotecare garantate de stat, ea va fi suspendată din program. În acest caz, creditele pentru locuință și garanțiile de stat emise vor fi transmise la alt creditor admis în program. Lista băncilor admise în calitate de creditor în Programul de stat ”Prima casă” vor fi publicate pe pagina web oficiale a Ministerului Finanțelor și cea a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Creditele ipotecare acordate în cadrul Programului de stat ”Prima casă” vor deveni accesibile în maxim o lună. La program vor putea participa cetățenii Republicii Moldova cu vârsta de până la 45 de ani și venituri oficiale, care doresc să-și procure prima locuință.