O fostă angajată a unei instanțe de judecată s-a adresat Casei Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) Ialoveni pentru a-i fi stabilită pensia de funcționar public, inocând stagiul de activitate mai mare de 15 ani. Totuși, CTAS a refuzat solicitarea, menționând că traducătorii din cadrul judecătoriilor nu au avut statutul de funcționar public până la sfârșitul anului 2003. Decizia Casei Naționale de Asigurări Sociale a fost atacată, însă, în judecată. Reclamanta a specificat că începând cu 11 iunie 1990 a fost angajată în cadrul Judecătoriei Ialoveni în calitate de traducător al instanței. Ulterior, în mai 2013 a fost transferată în funcția de specialist principal în serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul. După aceasta a mai activat în funcția de asistent judiciar, dar și de specialist principal în serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul, în cadrul aceeași instanțe de judecată. Prin urmare, stagiul de activitate ca funcționar public este de 26 ani. Totodată, reclamanta a invocat că potrivit Legii privind organizarea judecătorească (în redacția din 2003), interpretul, traducătorul instanței judecătorești au statut de funcționar public. De asemenea, Legea serviciului public prevede că în vechimea în muncă în serviciul public se include, de asemenea, perioadele de activitate în autoritățile publice care au funcționat pe teritoriul Republicii Moldova până la punerea în aplicare a legii. Argumentându-și refuzul de a stabili pensia de funcționar public, CTAS a remacat că, în perioada iunie 1990 - septembrie 1994 și din iulie 1997 până în noiembrie 2003, reclamanta a deținut funcția de traducător al instanței judecătorești Ialoveni. Această funcție fiind atribuită la categoria de lucrători care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice. Funcția de traducător al instanței judecătorești a fost inclusă în Clasificatorul unic al funcțiilor publice prin Hotărârea Guvernului nr. 1399 din 24 noiembrie 2003. Instanța de judecată a dat curs cererei reclamantei și a obligat Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni și Casa Națională de Asigurări Sociale să includă în stagiul de cotizare în serviciul public perioada de activitate avută până în noiembrie 2003. Prin urmare, a decis să stabilească fostei angajate a Judecătoriei Ialoveni pensia de funcționar public cu un stagiu de cotizare în funcție publică de 26 ani. Hotărârea a fost menținută ulterior de către Curtea de Apel Chișinău, dar și de către Curtea Supremă de Justiţie.