Cerinţe noi privind studiile, calificarea şi competenţa membrilor consiliului, organului executiv şi personalului biroului istoriilor de credit. Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit a fost modificat și completat. Noile prevederi au fost publicate în Monitorul Oficial. Conform acestora, membrii consiliului trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerinţe:
  • să nu fie membri ai consiliului de administraţie, conducători, angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală directă sau indirectă cu un alt birou al istoriilor de credit;
  • să se bucure de o bună reputaţie pentru a asigura o administrare stabilă şi prudentă a biroului istoriilor de credit;
  • să nu fi deţinut funcţia de conducător al unei societăţi aflată în curs de lichidare pe cale judiciară ori declarată în stare de insolvabilitate în ultimii doi ani anteriori declanşării procedurii de lichidare/insolvabilitate.
De asemenea, trebuie să nu aibă antecedente penale nestinse referitoare la responsabilitatea apariţiei problemelor administrative şi financiare la locurile precedente de lucru, privind escrocheriile financiare sau evaziunile fiscale, precum şi alte acţiuni, care denotă o gestiune şi/sau o activitate necorespunzătoare şi/sau imprudentă la locurile anterioare de muncă. Conducătorii biroului istoriilor de credit şi adjuncţii trebuie să aibă studii superioare absolvite şi o experienţă profesională în domeniul economic, financiar-bancar, juridic, tehnologiilor informaţionale de cel puţin trei ani. Biroul istoriilor de credit este obligat să desemneze/angajeze cel puţin doi specialişti cu studii superioare absolvite în domeniul tehnologiilor informaţionale şi experienţă profesională în domeniu de cel puţin trei ani. Totodată, Regulamentul mai prevede că administratorii biroului istoriilor de credit şi adjuncţilor acestora nu pot să presteze muncă prin cumul la o altă entitate.