În acest an, deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1941 inclusiv, își pot primi sumele indexate ale depunerii aferente etapei a două. Prevederea este inclusă într-o hotărâre de Guvern ce urmează să fie discutată miercuri în ședința Cabinetului de miniștri. Totodată, documentul prevede că de plata sumei indexate în anul curent vor beneficia și deponenții născuți până în anul 1991 inclusiv. Aceștia pot primi banii aferenți primei etape de achitare. În bugetului de stat pe anul 2018, pentru compensarea pierderilor pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, sunt prevăzute 50 milioane de lei. Achitarea sumelor indexate vor fi efectuate prin intermediul ÎS ”Poşta Moldovei”. Conform prevederilor legale, Guvernul trebuie să stabileasă anual, în funcție de sumele prevăzute în bugetul de stat, categoriile de cetățeni ale căror depuneri se vor indexa. Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii prevede că se indexează depunerile cetăţenilor Republicii Moldova în Banca de Economii, atât cele în vigoare, cât şi cele reînnoite la data de 29 iulie 1994, luându-se ca bază soldul acestora conform situaţiei din 2 ianuarie 1992:
  • în raport de 1 rublă : 1 leu,  la prima mie de ruble a soldului cumulativ din toate conturile deţinute de o persoană fizică (deponent);
  • în raport de 2,5 ruble : 1 leu, la soldul  ce depăşeşte o mie de ruble pentru o persoană  fizică (deponent).
Indexarea şi plata se efectuează, la solicitarea depunătorilor, în etape, prioritar la prima mie de ruble, apoi pentru soldul ce depăşeşte prima mie de ruble, în funcţie de anul naşterii depunătorului. În caz de deces al depunătorului, moştenitorilor lui legali li se plăteşte soldul neachitat al sumelor indexate.