Codul de procedură civilă a fost modificat, iar unele hotărâri ale magistraților nu vor mai putea fi atacate cu recurs. Mai exact, hotărârea judecătorească emisă pe marginea cererii privind declararea capacităţii depline de exerciţiu a minorului poate fi contestată cu apel. Potrivit noilor modificări, decizia instanței de apel nu se supune recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare. O altă hotărâre judecătorească, care nu va putea fi atacată cu recurs, va fi cea emisă pe marginea cererii privind declararea persoanei dispărute fără veste sau decedate. În acest caz, decizia instanței de apel nu se va supune recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare. Modificări au fost operate și în cazul cererii de declarare a nulităţii documentului pierdut. Aceasta se va examinează pe baza dosarului, fără citarea petiţionarului şi a reprezentantului instituţiei (persoanei) care a eliberat documentul pierdut. Instanța poate dispune citarea acestora pentru a se expune cu privire la temeiurile cererii. Mai mult, în caz de admitere a cererii petiţionarului, instanţa judecătorească va emite o hotărâre prin care va declara nul documentul pierdut. Hotărârea va constitui temeiul efectuării plăţilor petiţionarului sau al eliberării unui nou document în locul celui declarat nul. Hotărârea va putea fi contestată cu apel. Decizia instanței de apel nu se va supune recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare Modificări au fost efectuate și la art. 343, care se referă la hotărârea judecătorească de reconstituire a procedurii judiciare pierdute. În acest caz, în motivarea hotărârii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se menţionează concluziile instanţei asupra circumstanţelor, probelor pe care le-a examinat şi asupra actelor procedurale efectuate în legătură cu procedura pierdută. Hotărârea va putea fi atacată cu apel, care nu se va supune recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare.