Executorul judecătoresc va avea dreptul să solicite de la persoanele fizice/juridice întreprinderea doar a acelor acţiuni sau inacţiuni, pentru executarea eficiente a unui document executoriu, care rezultă din lege sau dintr-un raport juridic. Aceasta nu va putea fi interpretat în sensul în care oferă dreptul executorului judecătoresc de a impune interdicţii privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere, dacă acestea nu au legătură cu executarea dispoziţiilor imperative ale legii sau obligaţiilor exigibile ce rezultă dintr-un raport juridic. Astfel, executorul judecătoresc nu va mai avea dreptul să impună unilateral restricţii/obligaţii altor persoane, ghidându-se doar de libera sa apreciere. Guvernul planifică să modifice și să completeze Codul de executare. Amendamentele urmează să fie aprobate la următoarea ședință a Cabinetului de miniștri. Astfel, la articolul 63, titlul urmează să fie modificat şi va fi în continuare ”Măsurile de asigurare a executării documentului executoriu aplicate de executorul judecătoresc”. Această modificare se face cu scopul de a exclude interpretările care ar limita măsurile de asigurare doar la cele prevăzute la art. 63 or, pe lângă măsurile de asigurare aplicate de executorul judecătoresc, există şi măsuri de asigurare dispuse de instanţă, cum ar fi interdicţia de a părăsi ţara. Prima teză de la alineatul (1) a articolului 63 se propune a fi redată într-o nouă formulare, care va prevedea că executorul judecătoresc poate să aplice măsuri de asigurare pentru executarea eficientă a documentului executoriu, în măsura în care acestea au o legătură cauzală directă cu dispozitivul documentului executoriu sau rezultă direct din acesta. Autorii inițiativei susțin că această completare vine să accentueze ideea că măsura de asigurare nu poate fi folosită drept un instrument de constrângere a debitorului, ci doar ca un instrument de asigurare a executării documentului executoriu. Totodată, articolul 63 va prevedea că executorul judecătoresc poate să interzică persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, efectuarea anumitelor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobândite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării documentului executoriu sau la executarea necorespunzătoare a documentului executoriu. Astfel, impunerea unor interdicţii de către executorul judecătoresc la eliberarea documentelor de stare civilă, actelor de identitate şi a permiselor de conducere va fi restrânsă drastic la cercul unor situaţii când documentul executoriu a fost emis pe marginea unor litigii a căror obiect este starea civilă a persoanei, statutul sau identitatea sa sau procedura eliberării permisului de conducere. Interdicția va putea fi menţinută doar dacă neaplicarea acesteia va împiedica executarea documentului executoriu, adică în situaţiile când între măsura dată de asigurarea a executării documentului executoriu şi dispozitivul documentului executoriu există o legătură cauzală directă. În oricare alte situaţii, executorul judecătoresc nu va putea aplica pentru asigurarea executării documentului executoriu măsuri de interdicţie la eliberarea documentelor de stare civilă, actelor de identitate şi a permiselor de conducere. Totodată, se propune completarea articolului 64 alineatul (1) după cuvintele ”la demersul executorului judecătoresc,” cu cuvintele ”doar atunci când prezenţa debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu şi” pentru a sublinia caracterul excepţional al acestei măsuri, caracter de care trebuie să ţină cont judecătorul atunci când decide aplicarea ei. Amendamentele au fost propuse după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea din Codul de executare, prin care putea fi solicitată aplicarea interdicției eliberării documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere.