La preschimbarea permisului de conducere nu vor mai trebui prezentate, în cazul schimbării numelui, documentul care atestă acest lucru, în original şi copie. Guvernul a modificat Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier. Astfel, persoanele care vor solicita preschimbarea permisului, dar și-au schimbat numele, nu vor mai trebui să prezinte adeverinţa de căsătorie, adeverinţa de divorţ, aviz de schimb a numelui etc. Autorii inițiativei susțin că odată cu implementarea în procesul de examinare şi documentare cu permis de conducere a tehnologiilor informaţionale modeme şi integrarea Registrului de stat al conducătorilor de vehicule cu Registrul de stat al populaţiei, a dispărut necesitatea prezentării documentului. Aceștia susțin că persoana ce solicită acest serviciu deja deţine act de identitate cu datele personale modificate, iar unele verificări la identificarea persoanei în asemenea cazuri se exercită prin extragerea datelor în mod automatizat. Autoritățile spun că excluderea acestor acte va reduce timpul de prestare a serviciului respectiv. Potrivit Regulamentului, preschimbarea, documentarea cu permis de conducere în cazul expirării termenului de valabilitate a permisului anterior şi restabilirea permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova se efectuează fără susţinerea examenului. Solicitantul trebuie să prezinte:
 • actul de identitate şi copia acestuia;
 • cererea-tip
 • avizul psihofiziologic intelectual;
 • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
 • chitanţele de plată a taxelor respective;
 • permisul de conducere obţinut în alte state şi copia autentificată a acestuia (în caz de necesitate şi traducerea autentificată), pentru titularii care au/şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere.
De asemenea, trebuie să mai depună, după caz:
 • un certificat de la autorităţile poliţieneşti de la locul de domiciliu sau reşedinţă (inclusiv avizul poliţiei rutiere, după caz, că lipsesc careva date despre suspendarea/anularea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, şi/sau avizul autorităţilor administraţiei publice locale în cazul distrugerii documentului în incendii, calamităţi naturale etc.), în cazul în care permisul de conducere obţinut anterior este declarat pierdut, furat sau distrus;
 • documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenţei în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;
 • declaraţia de proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;
 • procura persoanei împuternicite de solicitant autentificată de reprezentanţa diplomatică (consulară) a Republicii Moldova, acreditată în ţara respectivă, cererea-tip pentru restabilirea permisului de conducere, adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reşedinţă sau domiciliu;
 • copia autentificată a certificatului de conducător de tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole sau pentru lucrări rutiere, pentru persoanele care solicită includerea în permis a dreptului de a conduce autovehicule din categoria H.
În cazul în care persoana care solicită documentarea cu categorii/subcategorii noi de vehicule declară, totodată, şi pierderea permisului de conducere, procedura de restabilire a acestuia şi documentare cu categorii/subcategorii noi se comasează.