Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Banilor și Finanțării Terorismului ar putea ridica o leafă echivalentă a cinci salarii medii pe economie. Pentru anului 2018, salariul mediu a fost prognozat la 6.100 de lei și, prin urmare, acesta ar putea ajunge la 30.500 de lei. Prevederile sunt propuse într-un proiect de lege înregistrat la Parlament. Potrivit documentului, salarii mai mari sunt prevăzute și pentru ceilalți angajați ai instituției. Mai exact:
  • directorul-adjunct -  4,7 salarii medii pe economie (28.670 de lei);
  • șef secție - 4 salarii medii pe economie (24.400 de lei);
  • inspector principal - 3,7 salarii medii pe economie (22.570 de lei);
  • inspector superior - 3,3 salarii medii pe economie (20.130 de lei);
  • inspector - 3 salarii medii pe economie (18.300 de lei).
În același timp, angajații Serviciului vor beneficia de un spor luna suplimentar pentru eficiență de la 1 salariu mediu până la 1,5 din salariul mediu pe economiei realizat pe anul precedent. În nota informativă se menționează că Serviciul va fi o instituție autonomă, care va implementa legea nou adoptată, iar conform prevederilor art. 21 și 23 din Lege, din categoria de personal al Serviciului fac parte:
  • persoane cu funcții de demnitate publică;
  • funcționari publici cu statut special;
  • funcționari publici;
  • personal contractat.
Proiectul are drept scop crearea unui mecanism de salarizare a angajaților instituției și evitarea blocajelor în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.