Soluționarea accidentelor rutiere ușoare, fără prezența poliției, este susținută și de Centrul Național Anticorupție (CNA), doar că experții au unele obiecții. Mai exact, aceștia susțin că în proiect au fost identificate deficienţe care vor face dificilă aplicarea normelor din proiect. În special, se atrage atenţia asupra faptului că anumite norme din proiect impun cerinţe excesive faţă de asigurator în condiţiile achitării despăgubirii. Astfel, asiguratorul este obligat să achite plata de despăgubire chiar dacă actul de constatare amiabilă este întocmit eronat, incoerent, conţine erori, precum şi în cazul în care acesta nu este de acord cu acceptarea vinovăţiei de către asiguratul său. Experții atenţionează asupra faptului că regulile generale de întocmire a actelor oficiale sunt obligatorii pentru orice instituţie privată/sau publică. În cazul de faţă, formularul de constatare amiabilă a producerii accidentului rutier, reprezintă un act de constatare oficial, predispus să producă efecte juridice din momentul semnării acestuia. În condiţiile în care actul de constatare a fost întocmit cu încălcarea regulilor de redactare, şi mai grav, de conţinut, acest factor face dificilă sau imposibilă identificarea criteriilor/trăsăturilor esenţiale (nume, prenume, număr de înmatriculare, circumstanțele producerii evenimentului, datele personale de identificare, datele vehiculelor implicate). Experții susțin că, în ipoteza dată, este iraţională obligarea asiguratorului să achite despăgubirea. Or, pentru a achita o despăgubire, în primul rând, este necesar a fi identificată persoana căreia i se achită, ceea ce nu poate fi înfăptuit în condiţiile în care actul de constatare din motivul completării incorecte nu permite acest lucru. O altă recomandare vizează norma care prevede că în cazul în care asiguratorul nu este de acord cu vinovăţia recunoscută de asiguratul său, în baza formularului de constatare amiabilă de accident, acesta achită despăgubirea de asigurare în termenele stabilite de lege. Acesta este în drept să solicite instanţei judecătoreşti examinarea în fond a formularului Constatare amiabilă de accident şi stabilirea vinovăţiei. În obiecțiile formulate, experții menționează că în condiţiile în care asiguratorul nu este de acord cu vinovăţia recunoscută de asiguratul său, obligarea acestuia de a achita despăgubirea este una excesivă. Or, în forma propusă, norma poate fi aplicată abuziv de către persoanele interesate de a obţine despăgubirea de la asigurator. Mai mult persistă riscul unor înţelegeri prealabile dintre două persoane de a provoca în mod intenţionat accidentul rutier, pentru ca în baza actului de constatare amiabilă să dispună de plata de asigurare. În aceste condiţii, experții susțin că se consideră imperios stabilirea unui termen, în care asiguratorul va contesta ”Constatarea amiabilă” în instanţa de judecată, fără a fi impus să achite despăgubirea. În situaţia respectivă, despăgubirea urmând a fi achitată după constatarea vinovăţiei de către instanţa de judecată. Acest fapt, va garanta egalitatea de arme în apărarea drepturilor persoanei. Amintim că, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de lege care prevede că în cazul accidentelor ușoare, șoferii vor completa doar chestionare oferite de asigurător și nu vor mai aștepta să vină polițiștii la locul accidentului. Potrivit noului document, procedura de constatare amiabilă se va aplica numai în cazul în care în accident sunt implicate două autovehicule, soldate cu daune materiale prin deteriorarea neînsemnată a acestora. De asemenea, posesorii sau utilizatorii mașinilor trebuie să deţină, la data producerii accidentului, poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare ”Carte Verde” valabile. Constatarea amiabilă nu se va aplica în cazurile în care, în rezultatul accidentului, au fost aduse pagube şi altor structuri (de exemplu, instalaţii rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.).