Un executor judecătoresc a rămas fără licență după ce Colegiul disciplinar a stabilit că a încălcat mai multe prevederi legale. Potrivit hotărârii Colegiului acesta a fost pedepsit pentru că ar fi comis cinci abateri. Acestea vizează:
  • încălcarea modului şi a termenelor de comunicare a actelor întocmite de executorul judecătoresc părţilor în procedura de executare;
  • săvârşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor moravuri;
  • neglijența gravă în efectuarea lucrărilor legate de procedura de executare;
  • încălcarea gravă a Codului deontologic;
  • neprezentarea materialelor solicitate de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor lor legale/statutare.
În hotărârea Colegiului se menționează că la începutul anului 2016, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a fost sesizată de mai multe persoane fizice, persoane juridice și instituții de drept care au semnalat unele aspecte defectuoase a organizării, de către executorul judecătoresc, a licitațiilor. În special, aceștia s-au plâns de organizarea licitației publice de vânzare a bunurilor în cadrul procedurii de executare a unui document din anul 2013, emis de Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău, referitoare la obligarea autorităților locale de a organiza licitații publice privind acordarea în arendă/locațiune funciară/proprietate a loturilor de teren, amplasate în municipiul Chișinău, libere de grevări și pretenții ale terților. De altfel, pe acest caz este pornit un dosar penal, iar prin ordinul ministrului Justiției activitatea executorului judecătoresc a fost suspendată pe durata măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu. Decizia Colegiului disciplinar privind retragerea licenței poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanţa de judecată, în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.