Avocații sunt așteptați la o serie de seminare, organizate de Curtea Constituțională, în privința eficientizării activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul instrumentului excepției de neconstituționalitate. Seminarele au drept scop consolidarea cunoștințelor avocaților în ceea ce privește aplicarea practică a mecanismului excepției de neconstituționalitate. Acest fapt va permite o reprezentare mai bună a justițiabililor în instanța de judecată și respectiv, va spori protecția drepturilor omului în cadrul procesului de judecată. Cursurile au loc în perioada februarie-aprilie. În calitate de experți formatori în cadrul seminarului participă ministrul Justiției, Alexandru Tănase, judecător și președinte al Curții Constituționale în demisie, membru al Comisiei de la Veneția din partea Republicii Moldova, și Rodica Secrieru, judecător-asistent la Curtea Constituțională. Primul seminar a avut loc în data de 26 februarie. Participanții și experții-formatori au discutat despre aplicarea în practică a instrumentului excepției de neconstituționalitate, inclusiv prin prisma unor asemenea aspecte precum:
  • condiţiile în care poate fi ridicată excepţia de neconstituţionalitate în faţa instanţelor de drept comun;
  • procedura de soluţionare de către Curtea Constituţională a excepţiilor de neconstituţionalitate;
  • temeiurile de inadmisibilitate a excepțiilor de neconstituționalitate;
  • efectele actelor pronunțate de către Curtea Constituțională.
Seminarele sunt organizate de către Curtea Constituțională în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului în cadrul