Garanția pentru carnetele TIR se majorează de la 60 de mii la 100 de mii euro. Guvernul planifică să aprobe modificarea la următoarea ședință. Autorii inițiativei menționează faptul că sunt cazuri când operatorii de transport, antrenaţi în traficul de mărfuri, solicită organelor vamale la intrarea în ţară plasarea mărfurilor în regim de tranzit internaţional. Astfel, în cazul eventualelor încălcări a legislaţiei vamale din partea operatorului de transport, garantarea achitării taxelor de import sau de export exigibile nu poate fi asigurată. Totodată, majorarea garanţiei financiare de la 60 de mii la 100 de mii de euro, pentru fiecare carnet TIR utilizat pe teritoriul Republica Moldova, va asigura garantarea achitării taxelor de import sau de export exigibile până la valorea maximă a garanţiei pentru cazurile în care organele vamale vor proba abaterea comisă în cadrul operaţiunii de tranzit sub acoperirea carnetului TIR pe teritoriul Republicii Moldova. La sfârșitul anului trecut, Serviciul Vamal al Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova au încheiat un acord care prevede majorarea taxei. Majorarea a fost propusă la iniţiativa Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere care a lansat o cerere ţărilor membre la Convenţia TIR prin care a solicitat majorarea acesteia. Convenţia TIR se referă la transportul mărfurilor efectuat cu vehicule rutiere, ansambluri de vehicule şi în containere, fără transbordare intermediară, peste una sau mai multe frontiere de la biroul vamal de plecare al unei Părţi contractante până la biroul vamal de destinaţie al altei Părţi contractante, cu condiţia că o parte anumită din operaţiunea TIR dintre începutul şi sfîrşitul ei se efectuează cu vehicule rutiere. Mărfurile transportate cu respectarea procedurii TIR se scutesc de plata sau depozitarea taxelor de intrare sau ieşire şi a impozitelor la birourile vamale intermediare. La aceste birouri vamale nu se percep taxe pentru perfectarea vamală a carnetelor TIR. Mărfurile transportate în cadrul procedurii TIR în vehicule rutiere sigilate, în ansambluri de vehicule sigilate sau în containere sigilate, de regulă, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale intermediare. Controlul vamal la aceste vămi poate fi efectuat doar în cazuri excepţionale, dacă există destule motive de a presupune că în secţiile sigilate ale vehiculelor sau în containerele sigilate se află obiecte care nu sunt indicate în manifestul carnetului TIR. Prevederile Convenţiei TIR nu împiedică aplicarea restricţiilor impuse de considerente de ordin moral şi social, de ocrotire a sănătăţii sau de igienă, precum şi efectuarea controlului veterinar şi fitosanitar.