O femeie a fost amendată cu 20 de unități convenționale, după ce a fost recunoscută vinovată în comiterea contravenţiei prevăzute la art. 342 din Codul contravențional, pentru chemarea intenţionat falsă a poliţiei. Cauza a fost trimisă pentru examinare în instanță, care a admis demersul agentului constatator de a dubla amenda. Femeia a formulat o contestație împotriva procesului-verbal de constatare a infracțiunii. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, aceasta a fost respinsă ca tardivă. Nefiind de acord cu hotărârea, contravenienta a declarat recurs, în care a invocat că nu este de acord cu hotărârea Judecătoriei Chișinău. Instanța de recurs a ajuns la concluzia că potrivit prevederilor art. 473 alin.(1) pct. 2) lit.c) Cod contravenţional, după examinarea recursului, instanţa adoptă una dintre următoarele decizii:
  • dispune rejudecarea cauzei în primă instanţă dacă este necesară administrarea de probe suplimentare;
  • dacă a constatat încălcări ale normelor de procedură privind formarea completului instanţei de judecată, privind citarea obligatorie a părţilor, privind respectarea dreptului la apărare şi a dreptului la interpret, precum şi dacă a constatat încălcări ale prevederilor art.33–35 din Codul de procedură penală aplicate corespunzător.
Astfel, s-a constatat că nu există confirmarea precum că femeia a fost asistată de un interpret în ședința de judecată, întrucât contravenienta este vorbitoare de limba rusă și cunoaște limba română. Prin urmare, instanța a decis prin neasigurarea traducerii de un interpret calificat în ședința de judecată și ne înmânarea hotărîrii traduse în limba pe care o cunoaște, i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. Recursul contravenientei a fost admis, iar cauza a fost trimisă la rejudecare, în prima instanță.