Întregistrarea sau radierea restricțiilor la împuterniciri asupra vehiculelor se face în baza Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare și radiere a restricțiilor la împuterniciri asupra mijloacelor de transport. Astfel, există mai multe temeiuri de înregistrare a interdicțiilor. Acestea sunt:
  • restricții în baza încheierilor instanței de insolvabilitate;
  • arest, restricție în baza ordonanței organului de urmărire penală, cu autorizația judecătorului de instrucție sau, după caz, a încheierii instanței de judecată;
  • restricții în baza unui litigiu;
  • anularea procurii prin declarație notarială;
  • gaj- confirmarea de la notariat de înregistrare/radiere a gajului;
  • informația Serviciului Vamal cu anexarea ordonanței, a procesului-verbal; confirmarea Serviciului Fiscal de Stat;
  • restricții în baza încheierii executorului judecătoresc;
  • solicitarea scrisă a proprietarului sau coproprietarului.
Prin urmare, actele sau cererile enumerate trebuie să fie expediate, în original, de către instituțiile emitente sau prezentate de către proprietarii de vehicule, Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport. În același timp, proprietarii vehiculelor pot obține adeverința privind înregistrarea sau lipsa interdicțiilor contra plată. Prețul variază de la 90 la 1.480 de lei, în funcție de termenul de prestare a serviciului și numărul de vehicule aflate în posesie.