O persoană căreia i-a ars casa, în urma unui incediu provocat de liniile electrice aeriene ce-i alimentau locuința, a cerut de la ”Red Union Fenosa”  despăgubiri de aproape un milion de lei. Acesta a remarcat că furnizorul de energie electrică nu a respectat normele de securitate. La data de 19 mai 2016 reclamantul a dat în judecată ”Red Union Fenosa” solicitând încasarea sumei de 481.553 lei cu titlu de compensare a pagubei materiale în rezultatul incendierii imobilului, a prejudiciului moral în mărime de 500.000 lei și a cheltuielilor de judecată. Conform informațiilor, în noiembrie 2015, în jurul orei 10:00, în gospodăria reclamantului din satul Sipoteni, raionul Călăraşi a izbucnit un incendiu, în urma căruia în totalmente a ars casa şi alte bunuri materiale în valoare de 187.000 lei, astfel cauzîndu-i o pagubă materială. S-a constatat că, conductorii liniei electrice aeriene, care erau amplasaţi prin ograda reclamantului şi alimentau casa cu energie electrică, nu erau întinşi și s-a produs un scurt circuit dintre conductori. Scânteile au căzut jos pe material inflamabil și a provocat incendiului. În urma examinării conductoarelor s-a constatat că pe ele erau semne de scurt circuit (topite fire) în locul contactării. Până la producerea incidentului, de un conductor a fost agăţată o greutate (cărămidă) pentru a îndepărta şi a exclude posibilitatea de a se atinge unul de altul, ceea ceea ce se producea frecvent. După producerea incendiului, de către personalul operativ al furnizorului au fost întinşi regulamentar conductorii acestei linii. Reclamantul a mai declarat că a înaintat o prescripţie în adresa proprietarului reţelelor electrice, în care a indicat neajunsurile depistate la acest obiect şi modul lor de înlăturare. Totuși, cel din urmă nu a reacționat la informațiile prezentate. Astfel, invocând prevederile art.1410 din Cod civil, reclamantul a menţionat că pârâtul este vinovat de izbucnirea incendiului şi cauzarea pagubei  și este obligat să-l despăgubească pentru prejudiciul material și moral provocat. Raportând preţul imobilului distrus şi a bunurilor materiale arse la preţul de piaţă, persoana susține că i-a fost cauzată o pagubă materială în valoare de 481.553 lei, iar paguba morală o evaluează la suma de 500.000 lei. Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, a admis parțial acţiunea și a dispus încasarea de la ”Red Union Fenosa” în beneficiul lui reclamantului a prejudiciului material în mărime de 115.888,67 lei, prejudiciului moral în mărime de 20.000 lei și a cheltuielile pentru asistenţa juridică în mărime de 6.000 lei. Decizia a fost atacată la apel de ambele părți. Reprezentantul reclamantului a solicitat să fie luată în considerare faptul că proprietarul casei incediate este o persoană în vârstă de 77 de ani și nu are unde locui. Pe de altă parte, ”Red Union Fenosa” a remarcat că incediul s-a produs din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, manifestate prin intensificări ale vântului în rafale de pînă la 15 - 20 m/s. De asemenea, a subliniat că reclamantul a încălcat flagrant Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.514 din 23.04.2002, dar și Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514 din 24.10.2017. Acestea stipulează că stogurile, şoproanele şi stivele de nutreţ fibros trebuie amplasate la distanţe de minim 15 metri de la liniile de energie electrică, de minim 20 metri de la drumuri şi de minim 50 metri de la clădiri şi instalaţii. Distanţa de la marginea fâşiei până la stogul de pe teren trebuie să fie de minim 15 metri, iar până la stogul aparte - de minim 5 metri. În cadrul examinării cauzei s-a stabilit cu certitudine că reclamantului îi aparţine bunul imobil din satul Sipoteni, raionul Călăraşi care este compus din casa de locuit construită în anul 1970 cu suprafaţa de 102,7 m.p. şi bucătăria de vară cu suprafaţa de 28 m.p. În actul de constatare a incendiului este indicat că a fost incendiată casa de locuit, 3 m.c. de lemn, un stog de fân, bunurile din interior şi actele de identitate, iar valoarea materială a celorlalte bunuri nu a putut fi dovedită. Cauza probabilă de producere a incendiului fiind un scurt circuitul în liniile de la pilon. Curtea de Apel Chișinău, totuși a menținut decizia primei instanțe. De asemenea, Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău a  reținul ca fiind neîntemeiat, pur declarativ și lipsit de suport probator argumentul ”Red Union Fenosa”, potrivit căruia prejudiciul s-a produs din neglijența lui Pascari Ion, care a încălcat Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice prin păstrarea materialelor ușor inflamabile în apropierea liniilor electrice. Decizia rămâne definitivă în momentul pronunţării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.