Agenții economici, dar și părțile interesate, care vor solicita copiile materialelor dosarelor instrumentate de către Consiliului Concurenței, vor trebui să plăteascăă pentru ele. Hotărârea cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor contra plată prestate de Consiliu a fost publicată în ediția din 28 februarie a Monitorului Oficial. Mai exact, cei care vor avea nevoie de actele dosarelor vor trebui să achite:
  • 0,5 lei – pentru eliberarea de fotocopii de pe materialele dosarului;
  • 20 de lei – pentru eliberarea de copii de pe materialele dosarului pe suport CD.
Legea concurenței permite părților de a obține, prin cerere, contra cost, copii și extrase din dosar, de la secretariatul Plenului Consiliului Concurenței. Potrivit Legii finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale, nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra plată efectuate și/sau prestate de către autorități/instituții bugetare și mărimea tarifelor la servicii, se stabilește de Guvern sau de către administrația publică locală, în funcție de bugetul de la care se finanțează autoritatea/instituția bugetară.