Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează de astăzi, 1 martie, certificate de înmatriculare de model nou. Tot de astăzi dealerii auto pot obține certificate de înmatriculare provizorie pentru probe și plăci cu inscripția ”PROBE”, pentru vehiculele destinate comercializării. Potrivit datelor prezentate de ASP, în certificatele de înmatriculare de model nou, câmpul de date D2 se reformulează din ”Modelul” în ”Tipul vehiculului”, iar câmpul de date D3 se reformulează din ”Tipul caroseriei” în ”Descrierea comercială”. În același timp, câmpul de date J1 se reformulează din ”Tipul vehiculului” în ”Categoria/subcategoria vehiculului”.  Totodată, câmpul de date P5 ”Numărul motorului” se exclude, iar câmpul de date X se reformulează în ”X1 Menţiuni speciale”. Totodată, certificatul de înmatriculare va fi completat cu un câmp de date nou ”J2 Tipul caroseriei”. Certificatele de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare provizorii pentru vehicule, eliberate până acum, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora. Prețul noilor documente rămâne neschimbat. Tot de astăzi, ASP eliberează certificate de înmatriculare provizorie și plăci de înmatriculare cu inscripția ”PROBE”. Acestea vor fi eliberate agenților economici care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți. Pentru a obține plăcuțe cu inscripția ”PROBE”, solicitanții urmează să depună o cerere la care se vor anexa copia actului constitutiv al societății din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copia actului care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării. Solicitantul urmează să prezinte și copia documentului vamal care atestă importul vehiculului, copii ale documentelor de înmatriculare eliberate de autorităţile străine (după caz) și dovada achitării serviciului solicitat. Tariful pentru eliberarea Certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe va fi de 130 de lei, iar al plăcuțelor de 480 de lei, la fel ca în cazul celor cu numere obișnuite. În momentul punerii în circulație a unui vehicul cu plăci cu număr pentru probe, titularii certificatelor de înmatriculare vor completa o anexă care să cuprindă datele de identificare ale automobilului și anume: categoria, marca, modelul, masa totală maximum autorizată, culoarea, numărul de identificare, precum și datele de identificare ale conducătorului de vehicul. Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe va fi valabil timp de un an de la data eliberării și doar pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul expirării termenului de valabilitate al documentului, solicitantul este obligat să restituie autorității emitente plăcile de înmatriculare. Precizăm că vehiculele care vor circula în baza certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe nu vor putea efectua transport comercial de bunuri și persoane.