În anul 2017, Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor a evaluat, în mod extraordinar, 133 de procurori, însă doar doi dintre aceștia au obținut calificativul ”excelent”. Aceștia sunt:
  • Igor Popa - adjunct al Procurorului General;
  • Nicolae Chitoroagă - procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.
Totodată, 126 procurori (94,7%) au obținut  calificativul ”foarte bine”, iar 5 procurori (3,7%) – calificativul ”bine”. În același timp, calificativele ”insuficient” sau ”eşuat”, nu au fost acordate. Potrivit Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Procurorilor, în anul 2017, doar două hotărâri ale Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor, cu privire la procedura de evaluare a performanţelor procurorilor, au fost contestate. Astfel, una dintre acestea a fost admisă de către CSP, cu obligarea Colegiului să desfășoare în mod repetat etapa de interviu cu procurorul evaluat. Rata majoră de acordare a calificativului ”foarte bine” se datorează mai multor factori. Unul din factori este marja foarte ”generoasă” a punctajului, care variază de la 76 la 90 de puncte. Un alt argument este că, în această perioadă, la concurs s-au înscris în mare parte procurori cu experiență care și-au dorit înscrierea în concursurile pentru promovarea în funcție. Cât privește problemele identificate la realizarea procedurilor de evaluare, în Raportul CSP se menționează că la prezentarea avizelor pentru evaluarea acuzatorilor de stat, procurorii-şefi nu sunt întotdeauna obiectivi. În anul 2017, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor nu a recepţionat niciun aviz care să conţină critici la activitatea procurorului evaluat. De asemenea, Colegiul a identificat o problemă generală pentru procurorii evaluaţi, şi anume: insuficienţa instruirii profesionale, care este un temei de reducere a punctajului. O bună parte din procurori nu acumulează numărul necesar de ore de instruire în cadrul Institutului Național al Justiției. Conform Legii cu privire la Procuratură, aceștia trebuie să participe, anual, la 40 ore. Astfel, procurorii- conducători sunt atenționați să manifeste maximă diligență la perfectarea rapoartelor de evaluare ale subalternilor, cu indicarea atât a punctelor forte, cât și a celor slabe, astfel încât rezultatele evaluărilor să fie direct proporționale nivelului de pregătire, de implicare și de realizare a atribuțiilor de serviciu.