În anul 2017, numărul de solicitanți naționali de a înregistra o marcă s-a micșorat cu 89 față de anul 2016. În același timp, numărul solicitanților străini a crescut cu 673. Conform datelor statistice prezentate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, anul trecut au fost înregistrați 1.326 de solicitanți naționali și 3.736 solicitanți străini. Totuși, mai multe certificate de înregistrare a mărcii au fost eliberate titularilor naționali, 910, în timp ce celor străini de două ori mai puțin, 421. Marca este orice semn sau orice combinaţie de semne care pot lua diferite forme de reprezentare grafică și care servesc la deosebirea produselor sau a serviciilor anumitor persoane fizice/juridice de ale altor persoane. În cazul brevetelor de invenție situația este inversă. Cele mai multe solicitări înregistrate au fost la nivel național, 73, iar în cazul străinilor au fost înregistrate 37 de solicitări. Și de această dată, numărul de brevete eliberate titularilor naționali este de două ori mai mare decât numărul celor eliberate solicitanților străini. De asemenea, în anul 2017 au fost înregistrate 140 de solicitări naționale privind eliberarea brevetelor de invenție de scurtă durată și doar două solicitări străine. În urma examinării cererilor, AGEPI a eliberat 109 brevete de invenție de scurtă durată pentru titularii naționali și nici unul pentru deponenții străini. Brevetul de invenţie este un titlul de protecţie ce conferă titularului dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei pe o perioada de 20 de ani. În timp ce brevetul de invenţie de scurtă durată conferă titularului dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei pe o perioada de 6 ani cu posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate pentru o perioada de cel mult 4 ani.