Ministerul Justiției nu găsește avocați care să reprezinte interesele statului într-un dosar în fața unei instanțe din străinătate. Autoritățile au anunțat concurs pentru a treia oară, în ultimele luni, pentru selectarea apărătorilor în acțiunea introductivă a procedurii de insolvabilitate a Î.S. Sanatoriul ”Sănătate” din orăşelul Sergheevka, regiunea Odessa, Ucraina. Potrivit responsabililor din cadrul Ministerului, la concursurile anterioare nu s-a înregistrat niciun participant. Conform regulamentului, la concurs poate participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Ucraina. În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova. De asemenea, candidații trebuie să aibă experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale, precum și în domeniul reglementărilor internaţionale. Totodată, trebuie să aibă experiență de participare anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, întrun caz ce a avut drept obiect un litigiu similar. O altă condiție este cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul. Termenul limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor pentru participare la concurs este 20 martie. Mai multe detalii vedeți aici. La 2 iunie 2016, prin hotărârea emisă de Judecătoria Economică din regiunea Odessa, Ucraina, a fost intentată procedura de insolvabilitate a Întreprinderii afiliate cu investiții străine a Întreprinderii de stat Medisan a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de stat a Republicii Moldova Sanatoriul ”Sănătate”. Ulterior, în data de 9 decembrie 2016, prin hotărârea emisă de aceeași judecătorie, a fost introdusă procedura de sanare a întreprinderii.