Supraveghere circulației rutiere poate fi efectuată prin patru metode. Mai exact, prin patrularea cu automobile, motociclete şi elicoptere, patrularea pedestră, adică pe jos, serviciul la posturi (inclusiv staţionare) și escortarea autovehiculelor cu destinaţie specială. Supravegherea traficului rutier cu utilizarea autovehiculelor poate fi deschisă (obişnuită) şi mixtă. Controlul deschis se efectuează de inspectori cu automobile şi motociclete vopsite în mod special. Controlul mixt se efectuează concomitent cu ajutorul a două automobile. Unul dintre care este amenajat special şi dispune de semne distinctive, iar altul este obişnuit. Patrulele de serviciu, care efectuează controlul mixt interacţionează între ele şi coordonează acţiunile, efectuând legătură prin radio. La patrularea rutieră cu folosirea autovehiculelor sau motocicletelor de patrulare special amenajate, se aplică următoarele procedee de bază:
  • deplasarea în torentul autovehiculelor (pentru controlul asupra comportării conducătorilor de vehicule în scopul preîntâmpinării accidentelor şi depistării cazurilor de încălcare a regulilor de circulaţie);
  • deplasarea în faţa torentului autovehiculelor cu o viteză ce nu o depăşeşte pe cea stabilită (în scopul preîntâmpinării depăşirilor de viteză);
  • staţionarea vehiculului în locurile primejdioase pentru traficul rutier (în scopul lichidării pericolului şi curmării cazurilor de încălcare a regulilor de circulaţie de către conducătorii de vehicule şi pietoni). În scopul asigurării securităţii personale este necesar ca pe timp de noapte la controlul conducătorilor auto, pasagerilor şi bagajelor, agentul de circulaţie este totalmente responsabil de acţiunile sau inacţiunile sale.
  • staţionarea automobilului sau a motocicletei de patrulare în locurile cu cea mai bună vizibilitate pentru toţi participanţii la trafic, cu deplasarea simultană pe jos a agentului de circulaţie pe sectoarele cu cel mai intens trafic rutier.
Aplicarea unui sau altui procedeu, alternarea lor şi alegerea vitezei de deplasare sunt determinate de obligaţiunile puse în timpul instrucţiunii şi de situaţia creată pe ruta de patrulare. Patrularea cu elicopterul este efectuată preponderent pe drumurile publice, locale şi naţionale cu o intensitate sporită a traficului rutier. Echipele de patrulare cu elicoptere se formează din efectivul unor subunităţi de front speciale. Cu ajutorul elicopterului se efectuează acordarea primului ajutor medical urgent persoanelor accidentate şi transportarea lor la instituţiile medicale, controlul asupra traficului rutier, însoţirea coloanelor de automobile, asigurarea acţiunilor de masă cu participarea unui număr mare de autovehicule şi de oameni, căutarea conducătorilor de autovehicule care au părăsit locul accidentului, precum şi celor răpite. Din componenţa echipei de patrulare cu elicopterul fac parte agentul de circulaţie superior (comandantul echipei de patrulare), un lucrător medical, iar în componenţa fiecărui automobil de patrulare - doi inspectori. Patrularea pedestră se efectuează în scopul supravegherii traficului rutier pe sectoare nu prea mari de drum (1-1.5 km), cu circulaţie intensă, ce prezintă pericol de accident. La patrularea pedestră, controlul asupra traficului rutier se efectuează în mod deschis prin deplasare pe linia de marcaj a axei drumului, pe marginea trotuarului sau a drumului. Locul de patrulare este ales astfel încât poliţistul să fie bine observat de către un număr mai mare de participanţi la circulaţie pentru a avea posibilitatea de a curma la timp încălcarea regulilor de circulaţie. Este interzisă aflarea agentului de circulaţie pe partea carosabilă a drumului în condiţii de vizibilitate redusă sau când drumul e lunecos, precum şi fără vestă luminiscentă pe timp de noapte şi/sau zi. În timpul serviciului la posturi se acordă o deosebită atenţie căutării conducătorilor de vehicule, ce au părăsit locul accidentului, depistării unităţilor de transport răpite, cât şi a celor defectate ce pun în pericol securitatea traficului rutier, a celor folosite în scopuri contrare destinaţiei şi în scopuri criminale. Pentru activitatea la posturile staţionare, în timpul nopţii, pot fi antrenate echipe de patrulare formate din lucrători ai altor subdiviziuni de poliţie. Posturile staţionare, unde serviciul este organizat neîntrerupt pe parcursul a 24 ore, sunt dotate cu mijloace tehnice speciale, cu utilaj medical şi medicamente în conformitate cu lista-tip cu registre de primire şi predare a postului, de înregistrare a indicaţiilor primite, a autovehiculelor aflate în căutare. Teritoriul din preajma postului trebuie să fie bine iluminat, pentru asigurarea securităţii în activitatea angajaților poliţiei. Metodele principale de exercitare a serviciului de patrulare rutieră sunt:
  1. supravegherea traficului rutier - controlul vizual sau cu ajutorul unor mijloace tehnice speciale în scopul respectării de către participanţii la trafic a normelor şi regulilor stabilite, precum şi în aprecierea utilităţii şi eficienţei organizării existente a traficului;
  2. atenţionarea participanţilor la trafic - reprezintă o acţiune de influenţă asupra comportării lor prin însăşi aflarea patrulei rutiere pe sectorul cu trafic intens al rutei (postului), la locul accidentului sau calamităţii, cât şi prin avertizare verbală a conducătorilor de autovehicule la oprirea lor;
  3. acţiunile de dispoziţie (reglare) - sunt considerate acţiunile desfăşurate în procesul exercitaţii supravegherii în scopul lichidării obstacolelor din trafic, aceste acţiuni fac parte din dirijarea circulaţiei prin gesturi şi poziţii (anexa 1 a Regulamentul circulației rutiere), care se efectuează în locurile cu trafic temporar aglomerat, în locurile unde au avut loc calamităţi naturale sau accidente în trafic, la defectarea semafoarelor, la asigurarea traversării drumurilor de către pietoni şi în alte cazuri de agravare a situaţiei în traficul rutier;
  4. intervenţia - în caz de încălcare a normelor de drept, care constă în reacţionarea obligatorie la acţiunile participanţilor la trafic în scopul preîntâmpinării accidentelor, curmării încălcărilor şi prevenirii eventualelor consecinţe, aplicării acţiunilor de influenţă asupra contravenienţilor.