Un bărbat a cerul Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești să sancționeze un executor, fiind nemulțumit de acțiunile acestuia. Și asta pentru că executorul a pus sechestru pe mai multe bunuri, iar valoarea acestora depășea cu mult valoarea acțiunii asigurate. Executorul nu a fost sancționat, așa că bărbatul s-a adresat în judecată împotriva Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti. Acesta a solicita ca să fie obligat Colegiul să reexamineze procedura disciplinară. Acesta a invocat că în procedura executorului judecătoresc s-a aflat la executare un document privind aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii cu valoarea de 17.000 euro. Executorul judecătoresc a aplicat sechestru pe bunurile debitorului în valoare de 125.000 euro. Și anume, pe automobilul de model Toyota Prado, automobilul de model Skoda Octavia, automobil de model Volkswagen Transporter, pe două apartamente situate în municipiul Chişinău şi pe un teren agricol situat în raionul Ocniţa. Reclamantul a mai invocat că a prezentat executorului judecătoresc două rapoarte de evaluare a unui apartament şi a unui automobil, care erau suficiente pentru asigurarea acţiunii civile în care avea calitate de pârât cu privire la restituirea sumei de 17.000 euro, însă executorul a menţinut sechestrul pe toate bunurile, astfel prejudiciindu-l cu 10.000 euro.
Bărbatul consideră că încălcările executorului judecătoresc constituie abateri disciplinare prevăzute de art. 21 alin. (2) lit. b/l), c) şi f) al Legii privind executorii judecătoreşti. Prin hotărârea judecătoriei de fond cererea de chemare în judecată înaintată a fost respinsă ca nefondată. Instanţa de fond a constatat că decizia Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti este legală și nu au fost constatate careva încălcări ale obligaţiunilor profesionale din partea executorului judecătoresc. Reclamantul a depus apel care, la fel, a fost respins. Și recursul declarat de bărbat a fost declarat inadmisibil.