În prima lună a anului, aproape 1.000 de contracte de dare în locațiune, chirie sau arendă au fost înregistrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). În același timp, instituția a împărțit amenzi și penalități persoanelor care nu s-au conformat prevederilor legale. Potrivit datelor prezentate de SFS, pentru BizLaw, în perioada iulie 2017 - ianuarie 2018,   au fost înregistrate 5.875 de astfel de contracte, dintre care 960 doar în luna ianuarie. În această perioada, SFS a efectuat mai multe campanii de informare pentru a aduce persoanele juridice și cele fizice în cadrul legal în sfera imobiliară. Astfel, s-a discutat cu administratorii blocurilor și au fost făcute controale la persoanele fizice-proprietari care transmit în chirie bunuri imobile. Controalele au fost efectuate în cazul persoanelor care nu s-au conformat prevederilor legale și în privința cărora au fost acumulate probe privind darea în locațiune a bunurilor imobile. Acestea au vizat 385 de persoane. În urma acestor acțiuni, au fost calculate suplimentar la buget plăți de bază în valoare de peste 1,2 milioane de lei. La fel, au fost aplicate penalități de peste 124 de mii de lei și amenzi de peste 58 de mii de lei. Potrivit prevederilor legale, contractul de locațiune a proprietății imobiliare, care se înregistrează de către persoana fizică la SFS, se califică ca dare de seamă fiscală. În cazul în care SFS stabilește că persoana fizică, contribuabilul, nu a înregistrat contractul de locațiune a proprietății imobiliare și nu a achitat impozitul de venit, instituția urmează:
  • să calculeze și să încaseze impozitul pe venit în mărime de 7% din darea în locațiune a proprietății imobiliare;
  • să încaseze majorarea de întârziere (penalitatea) conform prevederilor art. 228 alin. 2 și 3 din Codul fiscal, pentru neachitarea în termenii stabiliți a impozitului din darea în locațiune a proprietății imobiliare;
  • să aplice amendă conform prevederilor art. 260 alin. 1 din Codul fiscal (de la 1.000 la 10.000 de lei), pentru neprezentarea la SFS a contractului de transmitere în locațiune a proprietății imobiliare.
În situația în care contribuabilul, persoană fizică, a înregistrat tardiv contractul de locațiune a proprietății imobiliare la SFS și, respectiv, a achitat tardiv impozitul pe venit, urmează:
  • să calculeze și să încasese impozitul pe venit în mărime de 7% din darea în locațiune din darea în locațiune a proprietății imobiliare;
  • să încaseze majorarea de întârziere (penalitate), conform prevederilor art. 228 alin. 2 și 3 din Codul fiscal, pentru neachitarea în termenii stabiliți a impozitului din darea în locațiune a proprietății imobiliare;
  • să aplice amendă conform prevederilor art. 260 alin. 2 din Codul fiscal (de la 200 la 2.000 de lei), pentru prezentarea tardivă la SFS a contractului de transmitere în locațiune a proprietății imobiliare.
În cazul în care contribuabilul, persoană fizică, nu a înregistrat sau a înregistrat tardiv contractul de locațiune a proprietății imobiliare la SFS și nu a achitat sau a achitat tardiv impozitul pe venit, însă suma impozitul care urma a fi achitat lunar este până la 100 de lei, acesta urmează a fi sancționat cu avertizare, conform art. 235 alin. 11 din Codul fiscal, fiind calificată încălcarea fiscală nesemnificativă. Prin urmare, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie sau/și în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, subiecții impunerii au obligația de a achita impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele sunt obligate ca, în termen de trei zile de la data încheierii contractului, să înregistreze actul la subdiviziunea SFS, în a cărei rază sunt deservite. Aceste prevederi nu se aplică față de contractele de chirie încheiate cu persoanele juridice.