Autoritățile vor interveni cu garanția de stat atunci când creditul acordat, în cadrul Programului de stat ”Prima Casă”, va fi calificat drept unul neperformant. Decizia se va lua conform regulilor Băncii Naționale a Moldova, după neachitarea sumei principale și a dobânzii aferente creditului în decurs de 91 de zile consecutive. Prevederile sunt incluse în proiectul unui Ordin al ministrului de Finanțe propus pentru consultări publice. Pentru a primi garanția de stat, beneficiarul acesteia, adică banca comercială care a oferit creditui, își va reclama drepturile în scris. Aceasta va depune o cerere de executare a garanţiei de stat către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Cererea de executare a garanției de stat va fi însoțită de corespondența ce demonstrează imposibilitatea atingerii unui acord de remediere cu beneficiarul programului, informaţii despre soldul creditului restant, precum și alte documente necesare. Documentele vor fi depuse în original sau în copii autentificate de bancă. După aceasta, Ministerul Finanțelor va executa garanţia de stat în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii din partea ODIMM a cererii acceptate și confirmate pentru executarea garanției de stat. Ministerul Finanțelor va transfera băncii 50% din soldul creditului restant. Dacă persoana care a luat creditul va achita datoriile accumulate până la executarea garanției, banca își va retrage în aceeași zi cererea depusă. În cazul dacă datoriile vor fi achitate de către beneficiarul programului după ce va fi executată garanția de stat, banii transferați ca garanție vor fi restituiți pe contul Ministerul Finanțelor în decurs de 15 zile lucrătoare. Garanţia de stat nu asigură achitarea dobânzilor, penalităţilor, comisioanelor, amenzilor, cheltuielilor de recuperare a creanţelor sau a taxelor de stat aplicate. Acestea vor fi suportate de către banca finanțatoare conform contractului de credit ipotecar. Totodată, a fost propus pentru consultări publice și proiectul Ordinului ministrului de Finanțe prin care se stabilește comisionul de garantare aplicat în cadrul programului pe parcursul anilor 2018-2019. Acesta va fi în mărime de 0,5% anual din soldul garanției de stat. Conform documentului, băncile finanțatoare vor transfera trimestrial comisionul de garantare la contul ODIMM până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.