Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia în cauza Calancea și alții c. Moldovei, prin care a declarat pretențiile reclamanților inadmisibile. Cauza se referă la prezența unei linii electrice de înaltă tensiune care traversează curțile reclamanților. Reclamanţii, Sofia Calancea, Petru Calancea și Serghei Cocieru locuiesc în orașul Codru. Casele acestora au fost construite în anii 1999 şi 2001. Ambele imobile sunt amplasate la zece metri de la linia electrică de înaltă tensiune, care a fost pusă în funcţiune în anii 1960. Autorizaţia de construcţie a caselor a fost eliberată în 1989. În aprilie 2004 reclamanţii au înaintat o acţiune împotriva furnizorului de energie electrică şi primăria Codru solicitând mutarea liniilor de înaltă tensiune la o distanţă adecvată normativelor tehnice. Judecătoria Rîşcani a respins acţiunea ca neîntemeiată, notând că imobilele au fost construite după punerea în funcţiune a liniilor electrice şi fără acordul furnizorului. Această hotărâre a fost menţinută de Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie. În faţa Curţii reclamanţii s-au plâns, invocând Articolul 6 § 1, dreptul la un proces echitabil, de refuzul de a numi o experzită, faptul că cauza a fost examinată în ordine de apel în lipsa avocatului lor şi lipsa motivării a hotărârilor instanţelor judecătoreşti. Invocând Articolul 8, dreptul la respectul vieţii private şi de familie şi a locuinţei, au pretins că autorităţile naţionale au eşuat să onoreze obligaţiile sale pozitive. În final, invocând Articolul 1 Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, protecţia proprietăţii, au precizat că prezenţa liniilor de tensiune înaltă deasupra terenului său le-au încălcat dreptul la respectul proprietăţii. Curtea a notat că autorităţile locale au eliberat autorizații de construcție a caselor în interiorul zonei de protecţie de 20 de metri a liniilor de tensiune înaltă, aparent contrar reglementărilor tehnice valabile în Moldova. Totuşi, acest fapt în sine nu este suficient pentru a constata violarea Articolului 8. În opina Curţii, reclamanţii nu au demonstrat că puterea câmpului electric înregistrat pe terenul lor a fost de natură să prezinte risc pentru sănătatea acestora. De asemenea, ea a observat că potrivit măsurărilor acestea au fost sub limita de 5kV/m recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. În ceea ce priveşte problemele de sănătate a soților Calancea, Curtea a observat că acestea au fost diagnosticate până la finalizarea lucrărilor de construcţie a casei. Nu a fost posibil de a concluziona că a existat o legătură între prezenţa liniilor de tensiune înaltă şi maladiile respective. În ceea ce priveşte tensiunea înaltă a sângelui şi hipertensiune a bărbatului, Curtea a notat că nu au existat dovezi suficiente pentru a stabili în ce măsură ele au fost cauzate sau agravate de prezenţa liniilor electrice. Corespunzător, Curtea a considerat că nu a fost demonstrat că puterea câmpului electromagnetic creat de liniile de tensiune înaltă au atins nivelul capabil să aibă un efect nociv în privinţa sferei private şi de familie a reclamanţilor. Ea a constatat că nu a fost atins nivelul minim de severitate impus pentru a constata violarea Articolului 8 din Convenţie. Potrivit Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Curtea a respins, de asemenea, restul plângerilor reclamanţilor privind violarea Articolului 6 din Convenţie şi Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.