Compania de Asigurări ”Alliance Insurance Group” este avertizată că ar putea să-i fie retrasă licența pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că ar putea lua această decizie în cazul în care asigurătorul nu își va conforma capitalul social la cerințele legislației. Regulatorul a decis să prescrie repetat persoanelor cu funcţii de răspundere ale Companiei de Asigurări ”Alliance Insurance Group”, ca în termen de până la patru luni, să remedieze și să lichideze deficitul de active pentru acoperirea fondului asiguraţilor. De asemenea, trebuie să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare actele necesare în vederea conformării capitalului social la cerințele legale. Totodată, compania trebuie să plătească o amendă în valoare de 0,02 la sută din capitalul social minim. Sancțiunile sunt aplicate după ce în cadrul unor controale s-a constat că asigurătorul a raportat în mod nejustificat, respectiv, supradimensionați, indicatorii ratei de solvabilitate. În decia CNPF se menționează că, potrivit verificărilor și evaluărilor de fond, în cadrul controlului au fost identificate abateri și nereguli în calcularea și reflectarea marjei de solvabilitate, formarea și menținerea rezervelor tehnice de asigurare, precum și în formarea provizioanelor aferente litigiilor aflate în instanțele de judecată. De asemenea, s-a admis eliberarea poliţelor de asigurare fără încasarea primei de asigurare. Controlul atestă că, în primul trimestru al anului trecut, ”Alliance Insurance Group” S.A. nu a dispus de active eligibile suficiente pentru a acoperi, ţinând cont de limitele de dispersie stabilite, rezervele de asigurare şi marja de solvabilitate minimă. Nu este prima dată când asiguratorul este avertizat că ar putea să rămână fără licență. La mijlocul lunii octombrie, administrația companiei a mai fost somată să respecte prevederile legale, care stabilesc cuantumul și termenul de majorare a capitalului social al asigurătorilor. ”Alliance Insurance Group” se confruntă cu grave probleme financiare, după ce, în luna septembrie a anului 2016, CNPF a obligat trei acționari, care dețineau 87% din acțiuni, să-și vândă pachetele, pe motiv că nu au executat o hotărâre. De mai multe luni compania și-a suspendat emiterea polițelor de asigurare obligatorie Carte Verde.