Conducerea Curții de Conturi a Republicii Moldova va avea, anul acesta, salarii de funcție lunare de peste 24 de mii de lei, iar funcționarii publici din cadrul instituției vor primi sporuri lunare de până la 100% din lefurile de funcție. Modificările legislative au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Astfel, salariul de funcție al președintelui Curții de Conturi a devenit egal cu 4,5 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent. Totodată, vicepreședintelui autorității va fi remunerat cu 4,3 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent, iar al membrilor Curții - cu câte 4,2 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent. Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, câștigul salarial mediu lunar brut din economia națională, în anul 2017, a constituit 5697,1 lei. Prin urmare, Președintele Curții de Conturi va primi în 2018 un salariu de funcție lunar de peste 25.636 lei, vicepreședintele – 24.497 lei, iar membrii instituției - câte 23.927 lei. Plenul Curţii de Conturi este alcătuit din șapte membri. Aceștia se numesc de Parlament pe un termen de cinci ani, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Mandatul de membru al Curţii de Conturi poate fi reînnoit consecutiv o singură dată. De asemenea, modificările legislative publicate astăzi prevăd că angajaților Curții de Conturi, care au statut de funcționari publici, li se stabilește un spor lunar pentru eficiență în activitate în mărime de până la 100% din salariile de funcție.