Direcția Educație, Tineret și Sport (DETS) din sectorul Botanica al Capitalei a fost obligată de instanța de judecată să achite către SA ”Termoelectrica” aproximativ patru milioane de lei pentru datoriile acumulate la utilizarea energiei termice. În mai 2016, SA “Termoelectrica” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Direcției Educației Tineret și Sport sectorul Botanica pentru încasarea datoriei acumulate în perioada mai 2015 - ianuarie 2016 pentru energia termică, în sumă totală de peste de 12,8 milioane de lei. De asemenea, reclamantul a solicitat achitarea dobânzii de întârziere de peste 1,39 milioane de lei, dar și a cheltuielilor de judecată. Reclamantul a menționat că, anterior, a expediat o somație pârâtului pentru stingerea datoriei, însă aceasta a rămas nesoluționată. Ulterior, SA ”Termoelectrica” printr-o cerere de concretizare a indicat că pârâta a achitat parțial facturile pentru perioada mai - noiembrie 2015. Prin urmare, a cerut încasarea din contul DETS Botanica a datoriei formate în perioada decembrie 2015 - mai 2016 în sumă de 10,8 milioane de lei și a dobânzii de întârziere în sumă de aproximativ 589 mii de lei, calculată pentru perioada 1 februarie 2016 -  6 iunie 2016. Judecătoria Chișinău a admis parțial cererea de chemare în judecată. Instanța a dispus încasarea din contul DETS Botanica în beneficiul SA ”Termoelectrica” a sumei de 3,87 milioane de lei cu titlu de datorie pentru energia termică livrată, în perioada decembrie 2015 - mai 2016, a sumei de aproximativ 589 mii de lei cu titlu de dobânda de întârziere și a sumei de 50 mii lei cu titlu de taxă de stat. În total, Direcția urma să achite peste 4,5 milioane de lei. Decizia primei instanțe a fost atacată la Curtea de Apel, care a emis o nouă hotărâre prin care este respinsă cererea de achitare a dobânzii de întârziere. În rest, instanța a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău. Nefiind de acord, DETS Botania a declarat recurs, menționând că este o organizație bugetară, iar datoriile și cheltuielile curecte le poate achita după transferul mijloacelor financiare dispuse de către Consiliului municipal Chișinău. De asemmenea, Direcția Educație, Tineret și Sport Botanica a făcut referire la o scrisoare a Ministerului Finanțelor din februarie 2016, prin care a fost informată că, până la adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 și restabilirea relațiilor cu donatori externi, vor fi finanțate doar cele mai necesare cheltuieli pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare. Astfel, entitatea consideră nu poartă răspundere pentru datoriile acumulate față de SA ”Termoelectrica”, ori mijloace financiare în scopul stingerii acestor datorii nu au fost alocate. Recurs a depus și SA ”Termoelectrica”, care a pledat pentru menținerea hotărârii primei instanțe, adică încasarea și a dobânzii de întârziere. Ambele recursuri au fost calificate, însă, drept neîntemeiate de către Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. Instanța a remarcat că prin cererele de contestare a deciziei judecătorești au fost formulate critici doar în raport cu pretențiile privind încasarea dobânzii de întârziere și a plății taxei de stat. Prin urmare, Colegiul civil reține că actele cauzei confirmă situația că neexecutarea obligației de plată de către DETS Botanica este condiționată de faptul că mijloacele financiare bugetare a municipiului Chişinău nu au fost transferate pe conturile Direcţiei. Astfel, instanța a considerat corectă decizia instanței de apel privind respingerea pretenților de încasare a dobânzii de întârziere. Totodată, instanța a constatat că SA ”Termoelectrica” a suportat cheltuieli pentru achitarea taxei de stat în sumă de 50 mii de lei la depunerea cererii de chemare în judecată. Astfel, luând în considerare că acţiunea a fost admisă parţial, cheltuielile privind taxa de stat urmează să fie recuperate parţial. Prin urmare, solicitarea DETS Botanica de a nu achita taxa de stat a fost respinsă. Decizia emisă de Curtea Supremă de Justiție este irevocabilă. Prin urmare, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica trebuie să achite SA ”Termoelectrica” datoria pentru energia termică livrată în perioada decembrie 2015 - mai 2016 în sumă de 3,87 milioane de lei și taxa de stat de 50 mii de lei.