În timpul supravegherii traficului rutier, agentul de patrulare întreprinde măsuri în vederea depistării autovehiculelor răpite sau furate, a conducătorilor ce au părăsit locul accidentului şi altor infractori. În timpul efectuării serviciului la posturi sau pe rutele de patrulare, agentul de circulaţie stopează autovehiculele, asemănătoare după tipul, culoarea şi semnalmentele exterioare cu cele anunţate în căutare, verifică tipul, modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare (VIN), numărul şasiului (cadrului), caroseriei şi motorului şi le contrapune cu cele indicate în certificatele de înmatriculare. La fel, acesta verifică prin intermediul unităţii de gardă sau direct, dacă rechizitele agregatelor marcate sau datele actelor de înmatriculare nu se conţin în baza de date centralizată despre autovehiculele anunţate în căutare. În caz de depistare a autovehiculului anunţat în căutare, agentul de circulaţie raportează imediat în unitatea de gardă a unităţii de front sau subdiviziunii teritoriale, întreprinde măsuri de reţinere a lui şi a persoanelor aflate la bord cu condiţia asigurării securităţii personale şi a participanţilor la trafic. Agentul de patrulare ia măsuri de păstrare a integrităţii urmelor, amprentelor, obiectelor ce au servit la săvârşirea infracţiunii şi a altor corpuri delicte. Documentarea cazului la reţinerea autovehiculului sau a persoanei date în urmărire pentru comiterea unor infracţiuni sau depistarea semnalmentelor de falsificare a actelor prezentate, a numerelor de înmatriculare, schimbarea sau distrugerea elementelor de marcaj aplicate de către uzina producătoare, necorespunderea numerelor de marcare cu datele din actele de înmatriculare sau evidenţă, cât şi depistarea actelor declarate pierdute, se efectuează în conformitate cu normele de procedură penală. În caz de punere în acţiune a planurilor operative de căutare şi baraj de tip “Sirena” (“Captare”) posturile mobile ale poliţiei rutiere efectuează urgent redislocarea, conform schemei de amplasare prevăzute în acest plan şi supun controlului autovehiculele, care au semnalmentele celor anunţate în căutare.   Agenţii de circulaţie care efectuează serviciu la posturile staţionare au următoarele sarcini:
  • supravegherea traficului rutier, preîntâmpinarea şi curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor, de asemenea înfăptuirea acţiunilor de dispoziţie-reglare;
  • controlul autovehiculelor, actelor de înregistrare şi permisului de conducere, a actelor de însoţire a încărcăturilor;
  • căutarea şi reţinerea persoanelor, care se ascund de organul de urmărire penală şi judecată, celor ce se eschivează de răspunderea penală;
  • depistarea conducătorilor de vehicule şi pasagerilor, care ilegal transportă armament, muniţii, droguri, substanţe explozive, precum şi persoanele suspectate în comiterea infracţiunilor;
  • audierea conducătorilor de vehicule despre faptele de atac sau ameninţare în timpul deplasării, despre starea drumurilor şi lăsarea fără supraveghere în timp de noapte a autovehiculelor;
  • controlul persoanelor, autovehiculelor, actelor de înregistrare şi conducătorului de vehicul, actelor provenienţei încărcăturii, inclusiv prin baza de date a unităţilor de transport răpite şi furate, a persoanelor ce se află în căutare.
Dacă în unele circumstanţe agentul de circulaţie s-a abătut de la ruta de patrulare sau a lăsat pe un timp îndelungat postul, el este obligat să raporteze despre acest fapt în unitatea de gardă, iar dacă este imposibil - la cel mai apropiat post.