Mai multe companii care au tangență cu domeniul imobiliar au intrat în vizorul Consiliului Concurenței, după ce nu au notificat o concentrare economică. Este vorba de patru companii, care, împreună, oferă un pachet de servicii de la construcție la vânzarea imobilelor. Concentrarea economiei a fost realizată între întreprinderile Energotehcomplet SRL, Eurobloc SRL, Întreprinderea cu capital străin Best Club SRL și Aledum-Farm SRL. Conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei principalul gen de activitate al Energotehcomplet SRL este lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, al Eurobloc SRL și Aledum-Farm SRL este dezvoltare (promovare) imobiliară. În același timp, Best Club SRL are drept activitate cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică realizată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată. Operaţiunile de concentrare economică, conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25.000.000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10.000.000 lei în anul anterior operaţiunii. Ce reprezintă concentrarea economică, vedeți aici.